Na wtorkowym posiedzeniu rząd rozpatruje projekt dot. zmian w finansowaniu termomodernizacji i remontów, który ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej w budownictwie wielorodzinnym. Inwestycje z tym związane przewidziano w Krajowym Planie Odbudowy.

Jak podano w uzasadnieniu, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych stanowi przede wszystkim realizację działań związanych z wdrażaniem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie grantu termomodernizacyjnego na głębokie i kompleksowe termomodernizacje. Grant ma wynosić 10 proc. kosztów inwestycji.

Grant OZE

W projekcie jest też mowa o grancie OZE, polegającym na wsparciu inwestorów dokonujących zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w swoich budynkach, co pozwoli na częściową lub całkowitą zmianę źródła energii w budynku. Grant ma wynieść 50 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Wprowadzony ma być też grant MZG (mieszkaniowy zasób gminy), z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej w budynkach z mieszkaniowego zasobu gminy.

Zaproponowano też m.in. dodatkowe bezzwrotne finansowe wsparcie dla inwestycji realizowanych ze wsparciem z Funduszu Dopłat, polegających na remoncie mieszkań komunalnych zamieszkanych przez osoby zagrożone ubóstwem energetycznym, pod warunkiem zmiany źródła ciepła na niskoemisyjne. Przewidziano też wyższe wsparcie dla samorządów w związku z budową mieszkań w podwyższonym standardzie efektywności energetycznej dla osób o umiarkowanych i niższych dochodach.

Inwestycje w ok. 6000 budynkach

W Ocenie Skutków Regulacji oszacowano, że w okresie funkcjonowania Funduszu Odbudowy (do 2026 r.) zostaną zrealizowane inwestycje w ok. 6000 budynkach, w tym inwestycje polegające na głębokiej termomodernizacji w 1275 budynkach, remonty i termomodernizacje w budynkach gminnych ze wsparciem grantu MZG w 1885 budynkach, remonty lokali komunalnych w budynkach poddawanych termomodernizacji lub remontom w 940 budynkach, montaż i uruchomienie instalacji OZE w budynkach wielorodzinnych – w 1800 budynkach, montaż i uruchomienie instalacji OZE w nowo budowanych budynkach TBS/SIM – w 100 budynkach.

W ramach wsparcia przedsięwzięć polegających na budowie nowych budynków dla osób o niskich i średnich dochodach przewiduje się budowę 12 355 mieszkań.

Czytaj więcej

Skomentuj