Polska Rada Koordynacyjna Odnawialnych Źródeł Energii (PRK OZE) zaopiniowała złożony przez posłów Klubu Parlamentarnego SLD projekt uchwały o odnawialnych źródłach energii.

"Złożenie w Parlamencie przez Sojusz Lewicy Demokratycznej poselskiego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii tworzy bardzo realną szansę na przełamanie syndromu niemożności i procesu niszczenia przesłanek rozwoju tej, najnowocześniejszej dziedziny energetyki" – czytamy w stanowisku PRK OZE.

"Poza aspektem postępu legislacyjnego, projekt SLD wychodzi na przeciw oczekiwaniom większości przedsiębiorców działających w obszarze OZE. Zasadnicza część uwag artykułowana przez nasze organizacje branżowe w licznych debatach publicznych oraz w konsultacjach społecznych została w projekcie poselskim uwzględniona w sposób satysfakcjonujący lub wymagający tylko pewnego doprecyzowania. W pracach nad projektem poselskim zastosowano rozsądną zasadę, że te fragmenty projektu rządowego ustawy o OZE, będącego nadal w niekończących się uzgodnieniach na poziomie administracji rządowej, które przyjęto w procesie konsultacji społecznych, nie budzące kontrowersji albo będące bezpośrednią implementacją dyrektyw unijnych, zostały w całości wykorzystane, natomiast korekcie uległy te kwestie, które wskazywano w konsultacjach jako błędne, skrajnie niekorzystne lub generujące ponadstandardowe ryzyka dla rozwoju branży. Pozwoliło to wykorzystać dotychczasowy dorobek legislacyjny i zwiększyć szansę na szeroki parlamentarny konsens w kwestii dalszego procedowania projektu" – pisza autorzy stanowiska.

Poniżej publikujemy projekt ustawy oraz całość opinii PR OZE:

Projekt posłów SLD ustawy o odnawialnych źródłach energii

Stanowisko PRK OZE

 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj