Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014, który powinien zostać przyjęty przez Radę Ministrów do końca 2015 r.  

Projekt Krajowego Planu Gospodarki odpadami 2014 to poprawiona wersja KPGO 2014, przyjętego Uchwałą nr 217 Rady Ministrów z 24 grudnia 2010 r. (MP nr 101, poz. 1183).

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami zachęca do zapoznania się z najnowszą wersją dokumentu i zachęca do przesyłania ewentualnych uwag na adres biura ZPGO (do 16 października).

Przypominamy, że plan gospodarki odpadami dotyczy odpadów powstających w kraju, a w szczególności odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych, odpadów opakowaniowych i komunalnych osadów ściekowych oraz odpadów przywożonych na teren kraju. Obejmuje pełny zakres zadań koniecznych do osiągnięcia celu: racjonalnej i sprawnej gospodarki odpadami. Zawiera zarówno program zapobiegania powstawaniu odpadów w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów, jak i strategię redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji.

Projekt Krajowego Planu Gospodarki 2014

Pismo przewodnie

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj