Zachęcenie garbarń do wdrażania systemu zarządzania środowiskowego i zwiększanie świadomości ekologicznej pracowników sektora garbarskiego – to główne cele projektu twinningowego ”Wzmocnienie wdrażania ustawodawstwa UE dotyczącego zapobiegania zanieczyszczeniom w przemyśle garbarskim”.

Projekt realizowany jest przez Departament Instrumentów Wsparcia MG wspólnie z Francuskim Stowarzyszeniem Normalizacyjnym AFNOR. Beneficjentem bezpośrednim ze strony polskiej jest Instytut Przemysłu Skórzanego (IPS) w Łodzi. Pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego poświęcone projektowi odbyło się 2 marca br. w Ministerstwie Gospodarki.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzane są m.in. szkolenia dla przedstawicieli zakładów garbarskich i administracji publicznej. Ponadto zorganizowana zostanie wizyta studyjna w garbarni jednego z państw UE, a także opracowany będzie przewodnik dotyczący zasad wdrażania systemu zarządzania środowiskowego.

Pierwsze szkolenia odbyły się w styczniu i lutym 2009 r. w Instytucie Przemysłu Skórzanego. Następne planowane są na kwiecień i maj.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj