Sejm przeprowadził drugie czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Projekt został ponownie skierowany do sejmowych komisji.

Proponowane zmiany dotyczą zasad i sposobu ustalania przez gminy opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ponadto zmiany dotyczą zasad gospodarowania tymi odpadami przez gminy. Projekt wpłynął do Sejmu 13 grudnia 2012 r. Pierwsze czytanie odbyło się 3 stycznia br. na wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Tego samego dnia komisje przyjęły projekt z poprawkami. W związku z poprawkami zgłoszonymi w trakcie drugiego czytania projekt został ponownie skierowany do obu komisji.

Zbyszek Zaborowski, przedstawiając poprawkę SLD podkreślił, że jego klub konsekwentnie postuluje na wniosek większości polskich samorządów, aby zadanie własne, jakim jest odbiór odpadów komunalnych, mógł być organizowany bez przetargów przez spółki gminne. Podkreślił, że w innym przypadku grozi to tym, że rynek śmieci zostanie opanowany przez podmioty prywatne.

Tomasz Górski z SP przyznał, że senacki projekt jest co prawda zgodny z oczekiwaniami samorządów i prezentuje szereg właściwych rozwiązań jednak "chcielibyśmy, aby gminy przynajmniej przez jakiś okres czasu mogły realizować swoje zadania w trybie bezprzetargowym" – powiedział.

Senacki projekt zakłada zmianę obowiązujących przepisów w sposób umożliwiający gminom wybór różnych metod ustalania opłat za śmieci dla poszczególnych części obszaru gmin (np. części wyposażonej w wodociągi – według zużycia wody, natomiast co do pozostałego obszaru – według innej metody). Przewiduje także możliwość scedowania przez gminę na firmę odbierającą odpady zadania polegającego na wyposażeniu posesji w pojemniki na śmieci.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj