Senackie komisje: środowiska oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej zgłosiły poprawki do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości w gminie.

Sprawozdania komisji dotyczące projektu nowelizacji można znaleźć tutaj:
Komisja Środowiska
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Tekst projektu, który trafił z Sejmu do Senatu można znaleźć tutaj.

Teraz Senat zajmie się projektem na posiedzeniu plenarnym zaplanowanym na 8-9 czerwca.

Projekt nowelizacji trafił do Senatu po tym, jak przyjął go sejm na posiedzeniu 13 maja. Zmiana prawa przygotowana przez Ministerstwo Środowiska zakłada zdjęcie z mieszkańców obowiązku samodzielnego podpisywania omów na odbiór śmieci. Nowy system zakłada, że to gminy będą przeprowadzały przetargi na odbiór odpadów, gospodarowały środkami pochodzącymi z opłat pobieranych od mieszkańców za odpady, a od firm egzekwowały odpowiednią jakość usług. Ustawa ma ułatwić osiąganie unijnych norm.

Przewidywane ogłoszenie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to połowa 2011 r., wejście w życie – styczeń 2012 r., z określonymi okresami przejściowymi dla poszczególnych rozwiązań.


 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj