Trwają konsultacje Ministerstwa Środowiska i samorządowców nad Białowieskim Programem Rozwoju. Propozycja Programu była w lipcu br. omawiana z przedstawicielami władz samorządowych gmin powiatu hajnowskiego.

Efektem pierwszego etapu konsultacji jest przekazana 5 sierpnia br. przez Ministra Środowiska do NFOŚiGW wstępna lista projektów rekomendowanych do dofinansowania. Do połowy września gminy przedstawią także swoje opinie na temat możliwości powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego.

Rozpoczęcie konsultacji nad BPR Minister Środowiska Maciej Nowicki ogłosił podczas tegorocznych obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska w Puszczy Białowieskiej. Znajdzie się w nim szereg projektów, które znacząco podniosą nie tylko konkurencyjność obszaru wokół Puszczy Białowieskiej, ale również wpłyną pozytywnie na jakość życia mieszkańców całego Podlasia.

Na początku lipca prace rozpoczął Zespół Konsultacyjny z Ministerstwa Środowiska pod przewodnictwem pełnomocnika ministra ds. poszerzenia Puszczy Białowieskiej – Przemysława Czajkowskiego. Zespół prowadził rozmowy z wójtami i radami gmin Białowieża, Narewka, Narew, Czyże, Hajnówka, Czeremcha, Kleszczele i Dubicze Cerkiewne. Podczas spotkań omawiano propozycje kluczowych inwestycji proekologicznych, które mogą zostać objęte dofinansowaniem.

Zespół Konsultacyjny i Gminy dokonały wspólnie selekcji projektów priorytetowych. Na liście rekomendowanej przez Ministra Środowiska do dofinansowania przez NFOŚiGW znalazło się 75 projektów i 4 rezerwowe, na kwotę przewyższającą 100 mln zł. Projekty dotyczą m.in. przebudowy sieci wodociągowej i ujęć wody, przyłączenia do wodociągu gminnego, rekultywacji składowiska gminnego oraz likwidacji pozostałych wysypisk odpadów na terenie gminy, modernizacji stacji uzdatniania wody.

Ponadto prowadzone były rozmowy dotyczące planu poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj