Najlepsze projekty zostaną nagrodzone dotacją do 10 tys zł, która będzie przeznaczona na realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 sierpnia br.


CCJ 300 x 250

Przedmiotem konkursu jest wsparcie we wprowadzeniu kompleksowego systemu zarządzania inicjatywami i projektami proekologicznymi w szkole i jej otoczeniu w celu zwiększenia ich skuteczności w osiąganiu efektu ekologicznego. Usystematyzowanie działań proekologicznych w oparciu o system zarządzania stanowi podstawę do działania jako Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej (Rozwoju Zrównoważonego).
Uczestnicy Programu otrzymają również komplet materiałów edukacyjnych oraz będą mieli możliwość wzięcia udziału w konferencjach i warsztatach tematycznych.
Program jest prowadzony dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie www.ekoszkola.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj