Najlepsze projekty zostaną nagrodzone dotacją do 10 tys zł, która będzie przeznaczona na realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 sierpnia br.


Przedmiotem konkursu jest wsparcie we wprowadzeniu kompleksowego systemu zarządzania inicjatywami i projektami proekologicznymi w szkole i jej otoczeniu w celu zwiększenia ich skuteczności w osiąganiu efektu ekologicznego. Usystematyzowanie działań proekologicznych w oparciu o system zarządzania stanowi podstawę do działania jako Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej (Rozwoju Zrównoważonego).
Uczestnicy Programu otrzymają również komplet materiałów edukacyjnych oraz będą mieli możliwość wzięcia udziału w konferencjach i warsztatach tematycznych.
Program jest prowadzony dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie www.ekoszkola.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj