Spółki komunalne z Wrocławia, Miękini, Nowogrodźca i Oławy złożyły wnioski do WFOŚiGW we Wrocławiu w kolejnym konkursie Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość tych projektów wynosi ponad 150 milionów złotych, wnioskowana kwota o dofinansowanie – ponad 84 miliony złotych.

– Pomoc finansowa z POIiŚ i WFOŚiGW we Wrocławiu umożliwi realizację ważnych inwestycji w regionie – mówi Marek Mielczarek, prezes zarządu Funduszu. – Zanim powstaną nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne odbędzie się ocena zadań. Fundusz oceni formalnie i merytorycznie zgłoszone projekty. Kolejny krok to utworzenie listy rankingowej  przez Ministerstwo Środowiska (do 8 sierpnia). Ocena merytoryczna II stopnia zakończy się  w dn. 11 października. Planowane podpisanie umów o dofinansowanie jest możliwe w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia oceny projektu.

Na Dolnym Śląsku jest realizowanych i przygotowywanych 10 projektów z Programu Infrastruktura i Środowisko obsługiwanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu. – Ich łączna wartość to ponad pół miliarda złotych – ocenia Mielczarek. – Fundusz m.in. monitoruje i pomaga podczas opracowania projektów do udziału w konkursach; ocenia złożone wnioski; zawiera umowy; rozlicza i nadzoruje realizację inwestycji i przekazuje środki unijne.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Samorządowcy zakończyli już budowę nowych oczyszczalni ścieków w Sulikowie i Nowogrodźcu i unowocześnili zakład w Środzie Śląskiej. Zmodernizowane zostaną jeszcze oczyszczalnie w: Dzierżoniowie, Oławie, Strzegomiu, Chociwelu i Bielawie. W regionie powstanie łącznie 450 kilometrów kanalizacji i sieci wodociągowej. 

Środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 27,9 miliardów euro – największa kwota pośród programów realizowanych kiedykolwiek w Unii Europejskiej, służąca rozwojowi infrastruktury, budowie dróg, kolei, mostów i kanalizacji, jak również obiektów nauki czy urządzeń sportowych. Prawie 5 miliardów euro przewidziano na projekty związane z ochroną środowiska. POIiŚ jest realizowany w Polsce od roku 2007 i potrwa do 2013 r. 

źródło: WFOŚiGW


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj