Koalicja Klimatyczna wystosowała apel o wpisanie do ustawy medialnej obowiązku promowania ochrony środowiska oraz kształtowania proekologicznych postaw przez publiczne środki masowego przekazu.

2 kwietnia 2009 r. apel został wysłany do Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz do Marszałka i Wicemarszałków Sejmu i Klubów Poselskich.

Obowiązek promowania ochrony środowiska przez Rzeczpospolitą Polską wynika z zapisów art. 5 Konstytucji RP. Jednocześnie warto zaznaczyć, że lata 2005-2014 zostały ogłoszone przez UNESCO Dekadą Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. W tym okresie głównym celem powinna być integracja zasad i wartości zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach edukacji i oświaty oraz stałe podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

W Polsce świadomość ekologiczna jest niepokojąco niska. Badania wskazują natomiast na istnienie ścisłej zależności między stanem wiedzy społeczeństwa a sposobem przedstawiania problemów ekologicznych w mediach. Z tego też względu środki masowego przekazu zostały zobowiązane do kształtowania pozytywnego stosunku społeczeństwa do ochrony środowiska oraz popularyzowania zasady tej ochrony w publikacjach i audycjach (na mocy ustawy Prawo Ochrony Środowiska, art. 78, tekst jednolity z 27.04.2001, z późniejszymi zmianami oraz Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej „Przez edukację do Zrównoważonego Rozwoju”, pkt 2.10). Zadania te powinny realizować szczególnie media publiczne.

– Wpisanie do ustawy punktu o obowiązku upowszechniania problematyki ochrony środowiska oraz kształtowania proekologicznych postaw w społeczeństwie zbliży nas do stworzenia w mediach publicznych pasma ekologicznego – podkreśla Anna Drążkiewicz z Koalicji Klimatycznej –  Zależy nam na wprowadzeniu do ramówek nowych projektów i programów o tematyce ekologicznej oraz zapewnienie ich emisji w czasie największej oglądalności i słuchalności.

źródło: Koalicja Klimatyczna

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj