Decyzją Kapituły konkursu pod przewodnictwem prof. Macieja Nowickiego, pierwszego laureata Tytułu Promotor Energetyki Odnawialnej, zaszczytny Tytuł Promotor Energetyki Odnawialnej za 2007 rok przyznano Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii w Gdańsku.

W imieniu Agencji dyplom i statuetkę odebrał podczas uroczystej Gali XI Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego dr inż. Edmund Wach, prezes Agencji.


fot. Studio Marco Foto-Video

BAPE już od 12 lat promuje odnawialne zasoby energii nie tylko w regionie pomorskim i w kraju, ale także poza jego granicami. Dzięki jej działalności przekazywana jest wiedza o najnowszych rozwiązaniach technologicznych dotyczących urządzeń do spalania biopaliw, o technologiach wytwarzania paliw z biomasy, a ostatnio również o biopaliwach płynnych.

Dzięki działaniom Agencji zostały uruchomione pierwsze w woj. pomorskim kotłownie na biomasę, a kolejne są w realizacji. Powstała też pierwsza instalacja odzysku i utylizacji biogazu z odpadów komunalnych na wysypisku w Szadółkach.

Obecnie realizowanych jest osiem projektów w ramach programu Inteligent Energy Europe, z których pięć jest bezpośrednio poświęconych wspieraniu rynków OZE. BAPE nie mogłoby poszczycić się takimi sukcesami, gdyby nie osobiste zaangażowanie, profesjonalizm i wiedza prezesa dr inż. Edmunda Wacha, który, odbierając wyróżnienie, powiedział:

‑ To dla mnie duża satysfakcja odbierać tę nagrodę po tak zasłużonych poprzednikach jak Maciej Nowicki, Zbigniew Kamieński i Dorota Chwieduk. Za to wyróżnienie dziękuję bardzo serdecznie członkom Kapituły Promotora Energetyki Odnawialnej oraz organizatorom konkursu. Jest to nagroda zespołowa dla ludzi wywodzących się głównie z Politechniki Gdańskiej, zajmujących się przede wszystkim energetyką odnawialną już od dwudziestu lat, a w BAPE od lat dwunastu. Wspomnienia początków działalności ułatwiają ocenę zmian, jakie dokonały się przez ostatnie kilkanaście lat w świadomości społecznej oraz w podejściu polityków i urzędników do problemów OZE. Udział czystej energii systematycznie rośnie w bilansach gmin i kraju. Cieszymy się, że jest w tym procesie też nasza zasługa. W BAPE pracuje kilkunastu fachowców z dziedziny energetyki odnawialnej. Chciałbym tutaj wymienić tylko kilkoro najdłużej pracujących: Katarzynę Grecką, Annę Pawlak, Luizę Rówczyńską, a także Andrzeja Szajnera i Wojciecha Anioła. To im firma zawdzięcza swoją pozycję.

(uw)

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj