Laureatem tegorocznej VII edycji konkursu został pracownik naukowy, prof. dr hab. Andrzej Chochowski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie. Od blisko 30 lat zajmuje się zagadnieniami energetyki odnawialnej i jej wdrożeniami.

Specjalizuje się głównie w energetyce słonecznej. Początkowo jego zainteresowania skupiały się na słonecznych instalacjach grzewczych, zarówno ciepłej wody użytkowej, jak i do podgrzewania powietrza jako czynnika suszącego. Jest propagatorem wykorzystywania energii słonecznej w szeroko rozumianej gospodarce żywnościowej. Jego badania prowadzone w latach 80. dotyczyły kolektorów powietrznych stosowanych w suszarnictwie płodów rolnych i optymalizacji ich konstrukcji. W kolejnych latach poszerzył krąg swoich zainteresowań o kolektory cieczowe i instalacje grzewcze. Jako inżyniera elektryka z wykształcenia szczególnie pasjonowała go efektywność przetwarzania energii słonecznej w użyteczne formy energii.

Profesor propaguje tworzenie hybrydowych systemów zasilania energią wykorzystujących różne nośniki, w tym ze źródeł odnawialnych. Wybudował w połowie lat 90. eksperymentalny hybrydowy system zasilający energią odnawialną Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Budach Grabskich k. Skierniewic. Był też inicjatorem utworzenia w SGGW kierunku studiów technologie energetyki odnawialnej.

Odbierając podczas uroczystej Galii Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego dyplom i statuetkę Tytułu Promotor Energetyki Odnawialnej, profesor powiedział m.in.: – Dotychczasowe kierunki kształcenia na uczelniach technicznych czy rolniczych nie przygotowują absolwenta do realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju sektora energetyki odnawialnej. Żaden z kierunków nie przewiduje kształcenia kompleksowego – od przygotowania (wytworzenia) nośnika energii, przez jego przetworzenie (transformację), aż po przystosowanie do bezpośredniego wykorzystania. Mając na uwadze te przesłanki, SGGW podjęła decyzję o uruchomieniu od roku akademickiego 2010/2011 przy Wydziale Inżynierii Produkcji, którym obecnie kieruję, makrokierunku studiów pod nazwą: technologie energii odnawialnej (na obu poziomach kształcenia – inżynierskim i magisterskim, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym). Celem nowego makrokierunku jest przygotowanie specjalistów dla tworzącego się lokalnego rynku energii.
(uw)


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj