Zakończył się proces konsultacji społecznych propozycji nowych projektów zgłoszonych do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wszystkie opinie, propozycje i uwagi zgłoszone przez uczestników konsultacji społecznych zostały przekazane do Instytucji Pośredniczących i w chwili obecnej trwa proces ich rozpatrywania.

Z przebiegu procesu konsultacji społecznych przygotowane zostało szczegółowe sprawozdanie – pobierz tutaj.

Do sprawozdania załączone zostało tabelaryczne zestawienie wszystkich uwag zgłoszonych przez uczestników procesu konsultacji społecznych – pobierz tutaj

Po przekazaniu przez Instytucje Pośredniczące swoich stanowisk do uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych, niniejsze sprawozdanie zostanie uzupełnione w II połowie stycznia 2009 r. o te informacje i następnie zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako II część sprawozdania z przebiegu procesu konsultacji społecznych propozycji nowych projektów zgłoszonych do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Informacje przekazane przez Instytucje Pośredniczące będą stanowić odpowiedź na każdą indywidualną uwagę zgłoszoną w toku konsultacji wraz ze stanowiskiem ewentualnej realizacji zgłoszonych propozycji projektów ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko.

Po zakończeniu procesu rozpatrywania uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych Instytucje Pośredniczące przedstawią do połowy stycznia 2009 r. propozycję zaktualizowanej listy projektów indywidualnych uwzględniającą wyniki przeprowadzonych konsultacji, a także propozycje zmian w stosunku do projektów umieszczonych na obecnie obowiązującej liście. Decyzję o ostatecznym kształcie zaktualizowanej Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko podejmie Minister Rozwoju Regionalnego.

Nowa lista zostanie ogłoszona nie później niż do końca stycznia 2009 roku.

źródło: mrr.gov.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj