Instalmedia, PEC Gliwice, Węglokoks Energia i ZGO Bielsko-Biała wystosowały wspólne pismo do Anny Moskwy, Minister Klimatu i Środowiska. Chodzi o przedłużenie programu 2.1 Racjonalna Gospodarka Odpadami Część 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne do końca 2023 roku. Ponadto, sygnatariusze zwracają uwagę, że muszą zmagać się z agresywnie działającą organizacji ekologicznej – Towarzystwa na Rzecz Ziemi.

W piśmie przytaczane są korzyści dotyczące dofinansowania instalacji termicznego przekształcania odpadów (ITPO) oraz zakładów odzysku energii (ZOE).

  • Poprawa jakości powietrza w związku z zastępowaniem części dotychczasowych ciepłowni i zakładów energetycznych na ITPO oraz przyłączanie domów jednorodzinnych do miejskich systemów ciepłowniczych. Zminimalizowany zostanie problem smogu w gminach. Poza tym standardy emisyjne dla gazów odlotowych emitowanych z emitora ITPO są o wiele bardziej rygorystyczne niż normy jakości dla spalania innych paliw konwencjonalnych, w tym węgla oraz biomasy.
  • Lokalna poprawa bezpieczeństwa energetycznego. Powstaną dodatkowe zdolności wytwórcze energii elektrycznej i cieplnej, oparte o lokalnie wytwarzane paliwo.
  • Ważny element procesu dekarbonizacji systemu ciepłowniczego.
  • Produkcja energii odnawialnej.
  • Obniżenie cen ciepła i energii elektrycznej – wykorzystując lokalnie produkowane paliwa alternatywne, które obecnie posiadają cenę ujemną.
  • Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami (nadpodaż paliw alternatywnych na rynku), w tym stabilizacja cen.

Przyczyna opóźnień inwestycji

– Naszym celem jest przedłużenie do końca 2023 programu 2.1 Racjonalna Gospodarka Odpadami Część 3). Pragniemy też zwrócić uwagę, że nasze proekologiczne starania są torpedowane w związku ze znajdowaniem kruczków prawnych przez Towarzystwo na Rzecz Ziemi. Niestety, organizacja korzystająca ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego utrudnia proekologiczne działania. Przez to dochodzi do opóźnień inwestycji mających pozytywne opinie w wielu instytucjach i organizacjach, jak np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, które pozytywnie uzgadniają takie projekty w całej Polsce. Do tego m.in. Związek Miast Polskich, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, samorząd terytorialny, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. A przecież w wielu krajach europejskich, odpady są spalane w 30-50% – powiedział Marek Mrówczyński, prezes Instalmedia.

28 września ma dojść do spotkania Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce, na które zostaną zaproszeni m.in. przedstawiciele Towarzystwa na Rzecz Ziemi. – Mamy nadzieję, że dojdzie do merytorycznego dialogu z Towarzystwem na Rzecz Ziemi. Liczymy też na pozytywną decyzję Ministerstwa Klimatu i Środowiska – dodaje prezes Instalmedia.

Czy pula pieniędzy zostanie zwiększona?

W czerwcu podczas organizowanej przez NFOŚiGW konferencji poświęconej tematyce finansowania inwestycji związanych z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych poinformowano, że Fundusz nie przewiduje przedłużenia funkcjonowania programu wsparcia. Ma on zatem się zakończyć wraz z końcem br. Według naszych informacji, dotychczas 13 podmiotów złożyło wnioski o wsparcie finansowe (dotację i preferencyjną pożyczkę). Łącznie wnioskowane kwoty opiewają na sumę wypełniającą w całości alokację programu (3 mld zł).

Bardzo możliwe, że w najbliższym czasie złożonych zostanie jeszcze kolejnych kilka wniosków. Trudno przewidzieć, jaka jest szansa powodzenia, by przedłużono funkcjonowanie programu, o co wnoszą inwestorzy, którzy skierowali pismo do minister Moskwy. W praktyce łączyć musiałoby się to bowiem ze zwiększenie puli pieniędzy możliwych do wykorzystania w ramach wsparcia dotacyjnego i pożyczkowego. Co ważne, już aktualna kwota alokacji wynika z podwojenia pierwotnie zarezerwowanej na ten program puli środków.

Czytaj więcej

Skomentuj