Prawie 270 mln zł dotacji trafi do małopolskich gmin na inwestycje w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną. Zarząd Województwa zatwierdził listę projektów, które będą realizowane z pomocą środków unijnych przyznanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla działania “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

104 projekty inwestycyjne małopolskich gmin otrzymają prawie 270 mln zł unijnych dotacji. Cały budżet działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" realizowanego w Małopolsce wynosi 501 226 721,98 złotych.

– W infrastrukturę na terenach wiejskich zostanie zainwestowanych około pół miliarda złotych. Dzięki tym nakładom powstanie 470 kilometrów sieci wodociągowej, 740 kilometrów sieci kanalizacyjnej i ponad 2 tysiące przydomowych oczyszczalni ścieków – mówił Marszałek Marek Nawara podczas konferencji prasowej poświęconej realizacji PROW w Małopolsce.

Jak podkreślił członek Zarządu Województwa Wojciech Kozak, środki kierowane do małopolskich gmin w ramach PROW nie tylko zapewnią budowę niezbędnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, ale również przyczynią się do ożywienia na rynku pracy i przyspieszą rozwój gospodarczy wsi, m.in. na bazie agroturystyki.

Do Urzędu Marszałkowskiego trafiło 119 wniosków o dofinansowanie w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Jak wynika ze statystyk, najwięcej wniosków zostało złożonych z powiatu tarnowskiego. Skuteczny w zdobywaniu środków był także powiat krakowski, nowotarski oraz brzeski. Najsłabiej w klasyfikacji wypadł rejon tatrzański oraz chrzanowski. O unijne dotacje mogły ubiegać się małopolskie gminy oraz spółki gminne oraz zakłady budżetowe. Najwięcej przydomowych oczyszczalni ścieków – ok 500 – powstanie w gminie Wieliczka.

O przyznaniu dofinansowania decydował m.in. dostęp do sieci wodociągowej gminy, poziom bezrobocia oraz dochód podatkowy gminy. Średnia wartość dofinansowania projektu to ponad 2,5 mln zł.

– Brak podstawowych elementów infrastruktury technicznej stanowi poważną barierę rozwoju obszarów wiejskich. Szczególne utrudnienia w tym zakresie występują w najmniejszych miejscowościach – podkreślił Andrzej Masny, dyrektor Departamentu Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.  

Celem działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” jest poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, a pośrednio – poprawa warunków życia oraz ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej.

źródło: malopolskie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj