7 grudnia podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na Osiedlu Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim – etap II”.

To 16 umowa o dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko realizowana we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Umowa została podpisana przez prezes WFOŚiGW w Gdańsku Danutę Grodzicką – Kozak oraz Andrzeja Macieję prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WIK” w Pruszczu Gdańskim.

Planowany koszt inwestycji to 3 392 048 zł, uzyskane dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności wynosi 1 842 087 zł. Celem projektu jest budowa 2,19 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 3,92 km sieci wodociągowej dla Osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim. 

źródło: wfosigw-gda.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj