1 / 4

Gmina Świerklaniec, położona w powiecie tarnowskim (woj. śląskie) z pomocą katowickiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przebuduje oczyszczalnię ścieków LEMNA.

Uroczystość przekazania gminie potwierdzenia dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko odbyła się 10 lipca z udziałem Andrzeja Pilota, prezesa WFOŚiGW w Katowicach.

„Przebudowa oczyszczalni ścieków LEMNA typu stawowego w Gminie Świerklaniec na oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną” to pełna nazwa przedsięwzięcia realizowanego w celu poprawy stanu środowiska oraz spełnienia wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Przebudowa oczyszczalni przyczyni się do osiągnięcia norm jakościowych w zakresie  odprowadzania ścieków oczyszczonych.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych to 9.726.975,68 zł, dotacja z UE wynosi 8.267.929.32 zł, a koszt całkowity to 11.947.634,50 zł.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na 31 grudnia 2015 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj