We wtorek Parlament Europejski zagłosuje nad przepisami, które, w trosce o czyste powietrze, mają regulować wychwytywanie szkodliwych oparów na stacjach benzynowych.

Benzyna zawiera lotne związki organiczne, które parują, wypełniając pustą przestrzeń w baku powyżej paliwa. Podczas tankowania pojazdu opary te są wypychane z baku przez wlewane paliwo i jeżeli nie zostaną wychwycone, przedostają się do atmosfery. 

Substancje lotne, po przedostaniu się do atmosfery wchodzą w reakcję z tlenkami azotu i pod wpływem światła słonecznego tworzą między innymi tak zwany ozon przygruntowy. Ozon to gaz złożony z trójatomowych cząsteczek tlenu. Choć obecność ozonu w górnych partiach atmosfery chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym, wdychany w dużych ilościach może być szkodliwy dla zdrowia ludzi. Wzrostowi poziomów ozonu przypisuje się zwiększenie ogólnej śmiertelności i liczby hospitalizacji związanych z chorobami układu oddechowego. Ozon nie tylko wpływa na zdrowie ludzkie, lecz także jest szkodliwy dla roślin i zbiorów w rolnictwie.
 
Benzen to kolejna lotna substancja, która uwalnia się z baków dziesiątek milionów samochodów. Jest czynnikiem rakotwórczym, któremu przypisuje się zwiększanie ryzyka wystąpienia chorób takich jak białaczka. Choć przede wszystkim wdychają go palacze wraz z dymem papierosowym, do naszego organizmu benzen przedostaje się również razem z oparami benzyny i spalinami samochodowymi.
 
Podczas majowej sesji w Strasburgu, Parlament Europejski zajmie się sprawozdaniem przygotowanym przez greckiego posła Dimitriosa Papadimoulisa z grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej. Wcześniej sprawozdanie poparła w głosowaniu parlamentarna Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.
 
Posłowie chcą, by opary benzyny emitowane do atmosfery podczas tankowania samochodów osobowych były odzyskiwane bezpośrednio na stacjach paliw. W istniejącej dyrektywie uregulowano już kontrolę emisji organicznych substancji lotnych wynikających ze składowania i dystrybucji paliwa.
 
Kontrole odzyskiwania oparów na stacjach paliw mają na celu ograniczenie emisji lotnych związków organicznych  podczas tankowania pojazdów i odzyskiwanie – zgodnie z wnioskiem Komisji – przynajmniej 85% ulatniających się oparów.
 
Opary benzyny emitowane podczas tankowania samochodów osobowych nie są obecnie objęte przepisami na szczeblu UE. Zakres istniejących przepisów krajowych różni się zwłaszcza pod względem minimalnej wielkości objętych nimi stacji benzynowych, wymaganej wydajności zbierania oparów i systemów przestrzegania przepisów po instalacji. W związku z powyższym ważne jest zaproponowanie uregulowań na szczeblu UE.

źródło: europarl.europa.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj