Przypominamy, że do 15 marca 2021 r. należy złożyć w formie elektronicznej sprawozdanie w systemie BDO za rok 2020. Można tego dokonać za pośrednictwem portalu rejestr-bdo.mos.gov.pl.

W związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypominamy, że do 15 marca 2021 r. należy złożyć w formie elektronicznej w systemie BDO pod adresem rejestr-bdo.mos.gov.pl za 2020 r.:

  • sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami,
  • sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.

Ponadto do 31 marca 2021 r. należy złożyć do właściwego urzędu marszałkowskiego za 2020 r. wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami utworzona została na podstawie przepisów ustawy o odpadach. Jako pierwszy moduł bazy w 2018 r. został uruchomiony rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. W 2020 r. uruchomiono moduł sprawozdawczości, w którym po raz pierwszy przedsiębiorcy złożyli w formie elektronicznej sprawozdania za 2019 rok.

Tych wszystkich, którzy po raz pierwszy chcieliby poznać zasady korzystania z systemu BDO lub odświeżyć już posiadaną na ten temat wiedzę zapraszamy na profesjonalne warsztaty on-line przygotowywane przez nasze redakcje wspólnie z firmą Green Concept. Ostatnie odbyły się 10 marca, zaś kolejne planowane są na 21 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje oraz zasady rejestracji znaleźć można TUTAJ.

Nasze warsztaty to wszystko o funkcjonowaniu Bazy Danych Odpadowych, praktyczna nauka obsługi platformy, szczegółowe informacje o tym, jak działa ewidencja i jak zrobić roczną sprawozdawczość, a także omówienie wdrażanych i planowanych zmian w BDO oraz gospodarce odpadami w bieżącym roku.

To szkolenie, w którym można wziąć udział niezależnie od sytuacji i podane dokładnie w tej samej formie, jak podczas warsztatów stacjonarnych. Uczestnicy otrzymują także materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz pisemne zaświadczenia o ukończeniu warsztatów. Do ich dyspozycji jest także zapis wideo szkolenia. Zapraszamy.

Czytaj więcej

Skomentuj