W dobie intensywnej walki o klienta, firmy branż generujących odpady podejmują szereg zaplanowanych działań, by wyróżnić swoją ofertę na rynku a jednocześnie działać zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Dziś  to już nie tylko wymóg UE, lecz trend, a nawet konieczność być „eko”.
Wiele firm realizuje kilka przedsięwzięć jednocześnie, wdraża innowacje, unowocześnia procesy, produkty czy też poszerza oferowane usługi.
W tych wszystkich procesach najważniejszym ogniwem jest człowiek, a dokładniej jego wiedza, kompetencje, umiejętności i kwalifikacje.
W obliczu tych uwarunkowań wielu przedsiębiorców uświadamia sobie potrzebę posiadania wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie efektywnie zarządzać zarówno projektami jak i innowacjami w firmach, przy zachowaniu norm ochrony środowiska. Szukają dla siebie i swoich pracowników rozwiązań edukacyjnych.
 
W gąszczu licznych ofert szkoleń i kursów warto zwrócić uwagę na ciekawy projekt edukacyjny Nowoczesna Małopolska realizowany w Małopolsce przez Europejską Grupę Doradczą. 
Już od kwietnia Europejska Grupa Doradcza zaprasza na specjalistyczne szkolenia:
 
· Specjalista zarządzania innowacjami
· Specjalista zarządzania projektami
· Specjalista/Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskowego
· Certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców (Safety Certificate Contractors) system SCC dla kierownictwa / pracowników.
Specjalnie dla Czytelników magazynu Przegląd Komunalny przybliżamy ofertę  szkoleń Specjalista / Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskowego.
Podczas szkoleń Specjalista ds. systemu zarządzania środowiskowego uczestnicy poznają szereg kluczowych pojęć związanych z ochroną środowiska i zarządzaniem środowiskowym, wymagań prawnych obowiązujących w Polsce i UE w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami. Poruszone zostaną także zagadnienia dotyczące monitorowania, audytowania Systemu.
Uczestnik szkoleń usystematyzuje już posiadaną wiedzy z zakresu systemu zarządzania środowiskiem, zwiększy świadomość zagrożeń przemysłu wobec środowiska, odpowiedzialność za oddziaływanie przemysłu na środowisko poza przyczyny awarii i sposoby reagowania na nie.
W dalszym etapie Zainteresowani mogą wziąć udział w szkoleniu II stopnia tj. Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskowego, podczas którego zdobędą umiejętność planowania, wdrażania, utrzymania oraz doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego w organizacji. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną najczęściej występujące nieprawidłowości w systemach zarządzania oraz propozycje rozwiązań zmierzających do korygowania i zapobiegania tym nieprawidłowościom, w celu zwiększenia efektywności systemu. Uczestnicy nauczą się właściwego zarządzanie odpadami oraz profesjonalnego przeprowadzanie audytów wewnętrznych.
Pozostałe tematy szkoleń prezentujemy na stronie www.nowoczesnamalopolska.pl
 
Organizatorzy zadbali o specjalistyczną kadrę trenerów praktyków z dużym doświadczeniem zawodowym, którzy
w ciekawy i przystępny sposób przedstawią zagadnienia.
Warto dodać iż gwarantujemy
· bezpłatne uczestnictwo, dzięki współfinansowaniu projektu ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
· materiały szkoleniowe w wersji drukowanej
· wyżywienie,
· noclegi (dla 50% beneficjentów),
· egzamin i certyfikat; wszystkie szkolenia objęte są procesem certyfikacji kompetencji personelu przeprowadzanym przez niezależną jednostkę certyfikującą. Każde szkolenie kończą się egzaminem przeprowadzanym przez ekspertów z w/w jednostki certyfikującej zaś pomyśle zdanie egzaminu daje szansę uzyskania certyfikatu.
 
„To przedsięwzięcie edukacyjne z pewnością przyczyni się do poszerzenia wiedzy i umiejętności pracodawców
i pracowników małopolskich firm i w perspektywie długookresowej, zwiększy efektywności funkcjonowania tych podmiotów na rynku” – dodaje z pełnym przekonaniem Katarzyna Kurczaka – Kierownik projektu z Europejskiej Grupy Doradczej.
 
ZGŁOSZENIA Rekrutacja osób do projektu już trwa, pierwsze zajęcia rozpoczynają się  10 kwietnia 2012
i realizowane będą w Krakowie.
„Przewidujemy, że zajęcia odbywać się będą również w innych miastach województwa małopolskiego” – informuje nas Kierownik projektu. Osoby zainteresowane i spełniające kryteria udziału w projekcie prosimy o przesłanie dokumentów zgłoszeniowych tj. formularz zgłoszeniowy, zaświadczenie o zatrudnieniu, informacja
o pomocy publicznej, kserokopia dokumentów rejestrowych firmy – do pobrania ze strony www projektu lub w Biurze Projektu w Krakowie przy, ul. Bałuckiego 8.
W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą e- mailową: biuro@nowoczesnamalopolska.pl  lub telefonicznie pod numerem 12/ 266 09 25 oraz pod numerem tel. komórkowego 660 237 650.
 
 Zapraszamy !

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj