Zdaniem Federacji Przedsiębiorców Polskich zaproponowana przez rząd tarcza antykryzysowa nie uwzględnia praktycznych instrumentów służących zapobieganiu recesji gospodarczej w wyniku epidemii koronawirusa.

Ogłoszona przez Ministerstwa treść projektu znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie zawiera w sobie szeregu zgłaszanych przez organizacje biznesowe postulatów.

Zdaniem Marka Kowalskiego, przewodniczącego Federacji Przedsiębiorców Polskich, proponowane przez Radę Ministrów instrumenty nie pozwolą na elastyczne działania przedsiębiorstw wobec nieprzewidywalnej ciągle pandemii koronawirusa.

Rozwiązania postulowane przez Federację nie pociągają za sobą konieczności finansowania przez państwo, wymagają natomiast uporządkowania wielu zapisów prawnych.

Federacja zgłasza szereg niewprowadzonych do projektu tarczy antykryzysowej spraw. Chodzi m.in. o uregulowanie zasad pracy zdalnej, możliwość wysyłania pracownika na urlop wypoczynkowy w sytuacji przestoju w działalności, uregulowanie zasad wypłacania pensji za czas nieprzepracowany w wyniku epidemii koronawirusa czy uporządkowanie zasad realizacji zleceń w ramach zamówień publicznych.

Przedsiębiorcy postulują także zmniejszenie cen wynajmu lokali handlowych do 2000 m2, odwołanie nakazu badań lekarskich dla pracowników ochrony, wprowadzenie gwarancji zabezpieczających finansowanie pracowników niepełnosprawnych, ułatwione formularze związane z umarzaniem i odraczaniem składek i podatków, uregulowanie zasad dotyczących subsydiowania kosztów wynagrodzeń przez starostów, przesunięcie okresu nakazu banderolowania płynów do wyrobów tytoniowych, uproszczenie reguł opłat za wywóz śmieci na polecenie wojewody, odnowienie zasad higieny pralni szpitalnych, zlikwidowanie ograniczenia czasu pracy na rzecz jednego pracodawcy, uporządkowanie zasad tajnego głosowania w organach spółek podczas okresu zagrożenia epidemiologicznego.

Federacja apeluje, aby rząd przyjrzał się realnym potrzebom przedsiębiorców i uwzględnił praktyczne rozwiązania w proponowanej Tarczy antykryzysowej.

Czytaj więcej

Skomentuj