Uchwalone 1 lipca przez rząd rozporządzenie w sprawie rozdziału uprawnień do emisji CO2 na lata 2008-2012 (KPRU II) jest trudne do zaakceptowania – czytamy w komunikacie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Lewiatan podkreśla, że KPRUII jest oparty jest na historycznych danych, a zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, które ograniczało oddziaływanie przemysłu na środowisko oraz minimalizowało negatywny wpływ decyzji KE na gospodarkę, była propozycja rozporządzenia przedstawiona w grudniu 2007 roku. Konfederacja przypomina, że wówczas Ministerstwo Środowiska proponowało metodologię rozdziału opartą na wielkości produkcji i wskaźnikach emisji.

W opinii PKPP przyjęte przez Rząd rozporządzenie oznacza promocję podmiotów, które emitują najwięcej i nie podjęły żadnych działań w zakresie ograniczania wpływu swojej działalności produkcyjnej na środowisko. Taki kierunek działań wprowadzi rozwiązanie w praktyce sprzeczne z intencjami długofalowego istotnego ograniczenia emisji CO2, które były najistotniejszą przesłanką wprowadzenia Europejskiego Systemu Handlu Emisjami.

PKPP Lewiatan nie zgadza się również z argumentacją tych przedsiębiorstw, które optowały za przyjętym sposobem rozdziału pozwoleń. Twierdzą one, że mniejsza alokacja uprawnień dla elektrowni opalanych węglem brunatnym oznacza wyższe ceny energii elektrycznej w Polsce. Przyznanie większej puli uprawnień tym elektrowniom w sytuacji niedoboru uprawnień dla całego sektora oznacza jednak mniejszą produkcję energii w ramach puli sektora, a zatem konieczność zakupu większej ilości uprawnień na rynku i wyższe koszty dla całej gospodarki – uważają przedstawiciele Konfederacji.

Największe wątpliwości PKPP budzi jednak wielkość rezerwy na nowe instalacje. Rząd przewidział na nie 3,5% całej puli uprawnień, co zdaniem organizacji może skutecznie zablokować realizację nowych projektów i planów rozwojowych na najbliższe lata.

źródło: cire.pl, pkpplewiatan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj