Dzisiaj na posiedzeniu seminaryjnym pod hasłem “Przyszłość ochrony środowiska – kolejne 20 lat” zbierze się senacka Komisja Środowiska. Posiedzenie organizowane jest przy współpracy z redakcją miesięcznika “Przegląd Komunalny” z okazji 20-lecia jego powstania z udziałem Rady Programowej i zaproszonych gości.

Czas: godz. 11.00, 29 marca 2011 r.
Miejsce: sala 217 budynek Senatu RP

Porządek obrad:

11.00 Otwarcie, senator Zdzisław Pupa, przewodniczacy Senackiej Komisji
11.10 Wprowadzenie do tematyki seminarium, Magdalena Dutka, redaktor naczelna "Przeglądu Komunalnego"
11.20 Słowo wstepne – przedstawiciel Ministerstwa Środowiska
11.30 Przeszłość i teraźniejszość "Przeglądu Komunalnego" – zarys 20-letniego dorobku, prof. Krzystof Kasprzak, przewodniczący Rady Programowej
11.50 Polska ekologia – polski sukces? Wyzwania następnych dekad, prof. Maciej Nowicki
12.10 Gospodarka ściekowa w trosce o najwyższą jakość ochrony środowiska, prof. Ryszard Błażejewski
12.30 Wyzwania i zagrożenia związane z gospodarką odpadami komunalnymi, dr inż. Piotr Manczarski
12.50 Dyskusja, moderacja prof. Krzysztof Kasprzak
13.30 Zakończenie seminarium, lunch


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj