Gmina Zawiercie nabyła większościowe udziały w spółce wodociągowej.

24 stycznia Prezydent Zawiercia Mirosław Mazur oraz Minister  Skarbu Państwa Aleksander Grad podpisali w Warszawie umowę o nieodpłatnym nabyciu przez gminę Zawiercie 85 % udziałów w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. Pozostałe 15% Skarb Państwa pozostawił  sobie.

Wartość przedsiębiorstwa to 21 mln zł. Przejęcie udziałów pozwoli gminie decydować w sprawie zarządu Spółki, koordynować jej działanie, aby usprawnić jej prace oraz, co istotne dla mieszkańców decydować o cenach. Przejecie było możliwe na podstawie ustawy z 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji.

źródło: zawiercie.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj