Przejścia dla zwierząt będą monitorowane: drogowcy zapewnią kamery, a leśnicy zajmą się ich bieżącą obsługą i zbieraniem danych. Tak wynika z porozumienia podpisanego między Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie a olsztyńskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie oraz olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisały właśnie porozumienie w sprawie współpracy w zakresie konsultowania lokalizacji i zagospodarowania przejść dla zwierząt oraz ich otoczenia, a także monitoringu korzystania przez zwierzęta z przejść dla  nich przeznaczonych.

Porozumienie rozszerza dotychczasową współpracę w kwestii uzgadniania lokalizacji obiektów inżynierskich dla zwierząt o monitoring korzystania przez duże i średnie zwierzęta z przejść dla nich przeznaczonych. Na przejściach zostaną zamontowane kamery monitorujące wykorzystanie obiektu przez zwierzęta. Podstawowym celem monitoringu będzie ocena skuteczności „zielonych mostów” oraz zebranie danych do projektowania kolejnych obiektów tego typu i sformułowania ewentualnych zaleceń dotyczących kształtowania powierzchni i otoczenia przejścia. Informacje uzyskane z monitoringu będą mogły być wykorzystywane także w pracach naukowych. Będzie to również forma kontroli, czy przejście dla zwierząt nie jest wykorzystywane przez ludzi jako skrót lub przez kłusowników do zastawiania wnyków i potrzasków. Zakup, montaż i obsługę serwisową sprzętu niezbędnego do wykonania monitoringu zapewni GDDKiA, natomiast nadleśnictwa zajmować się będą bieżącą obsługą urządzeń i zbieraniem danych.

Monitoring na przejściu w Kromerowie będzie uruchomiony już w październiku. To pierwsze w województwie górne przejście dla dużych zwierząt,  tzw. zielony most. Obiekt ma 60 m szerokości i 64 m długości. Ogrodzony jest po bokach ekranem ochronnym o wysokości 2,4 m, by chronić zwierzęta przed hałasem i światłami reflektorów. Na gruntowej nawierzchni posadzono rośliny tak, aby wygląd przejścia jak najbardziej imitował naturalne środowisko. Kolejne tego typu obiekty powstają na budowanej właśnie drodze ekspresowej S-7 Olsztynek – Nidzica w okolicach Waplewa i między Witramowem a Frąknowem. Monitoring w tych miejscach będzie uruchamiany co najmniej po roku od oddania drogi do eksploatacji.

źródło: lasy.gov.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj