Od maja w gminie Przemków (woj. dolnośląskie) trwają prace związane ze skanalizowaniem obszarów wiejskich gminy.

Roboty budowlane prowadzone są w północnej części gminy. Obejmują wsie: Ostaszów Łężce, Krępa, Karpie i Piotrowice. Oprócz budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, modernizowana jest również oczyszczalnia ścieków komunalnych w Przemkowie wraz z trzema przepompowniami ścieków. W tym roku zostaną skanalizowane 3 wsie: Łężce, Ostaszów i Karpie. Zakończenie inwestycji planowane jest na II kw. 2011 w Krępie, a w Piotrowicach do końca października 2011.

Do końca lipca br. w Ostaszowie wybudowano ponad 3400 mb sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) oraz ponad 20 przyłączy. Wartość robót to ponad 2,7 mln zł, na oczyszczalni ścieków blisko 1,4 mln zł. Z kolei w Karpiach wykonano ponad 1200 mb sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, całą sieć tłoczną oraz ponad 30% wszystkich planowanych w tej wsi przyłączy. Wartość zafakturowanych robót przekracza 775 tys. zł.

Na oba zadania gmina pozyskała środki zewnętrzne. Skanalizowanie wsi Łężce, Ostaszów, Krępa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków dofinansowane będzie ze środków Powiatowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast skanalizowanie wsi Karpie i Piotrowice dofinansowane jest ze środków unijnych, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

źródło: przemkow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj