14 marca podpisano dwie umowy o dofinansowanie w ramach konkursu dla działania “Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Umowy dotyczą dofinansowania projektów pn. „Budowa zakładu produkującego śmigła do elektrowni wiatrowych zlokalizowanego w Warszowicach w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej” oraz „Budowa nowoczesnej linii technologicznej do produkcji niezbędnych elementów elektrowni wiatrowych”.

Inwestycje o wartości odpowiednio: ponad 57 mln zł oraz niemal 30 mln zł otrzymają dofinansowanie w kwotach ponad 23 mln zł i ponad 9,6 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii, Programu Infrastruktura i Środowisko.

W ramach działania wspierana jest budowa nowoczesnych linii technologicznych wytwarzających urządzenia wykorzystywane  do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych oraz biokomponentów i biopaliw.

źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj