Na jakim etapie są prace nad ustawą “odorową” oraz o najnowszych technologiach neutralizacji odorów i rozwiązaniach prawnych dotyczących uciążliwości zapachowych będą rozmawiać uczestnicy konferencji „Skuteczne zarządzanie odorami w gospodarce komunalnej”, która na początku marca odbędzie się w Iławie.

Odory to jeden z największych problemów, z jakimi borykają się zakłady gospodarki komunalnej. Organy Inspekcji Ochrony Środowiska w 2016 r. rozpatrzyły ponad tysiąc skarg, które dotyczyły uciążliwości zapachowej. Prace nad przepisami, które pozwoliłyby walczyć z odorami zleciło Ministerstwo Środowiska.

Podczas konferencji organizowanej przez Abrys w Iławie zostanie omówiona tematyka europejskich i światowych przepisów prawnych odnośnie uciążliwości zapachowej. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się również o obecnym stanie prac nad podobnymi regulacjami w Polsce.

Walka z odorami – praktyczne przykłady z całego świata

Spotkanie będzie też okazją, aby dowiedzieć się jak są prowadzone kontrole obiektów generujących odory, jakimi metodami realizowane są pomiary, a także jakie dostępne na rynku rozwiązania techniczne pomagają ograniczyć bądź całkowicie usunąć problem uciążliwości zapachowej w otoczeniu zakładu.

Gośćmi konferencji będą światowej klasy eksperci zajmujący się technologicznymi, ekologicznymi, prawnymi i socjologicznymi zagadnieniami związanymi z emisją odorów. Wśród nich będzie Marek Haliniak, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, prof. Jacek Kozieł z Iowa State University w USA oraz naukowcy, praktycy i przedstawiciele spółek komunalnych zajmujący się odorami.

GIOŚ o aktualnym stanie prac

Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekaże najnowsze informacje dotyczące prac nad tzw. ustawą antyodorową, której powstawanie koordynuje. Na ten akt prawny czekają przede wszystkim ludzie mieszkający w sąsiedztwie obiektów uciążliwych zapachowo, ale także spółki komunalne prowadzące takie zakłady.

Konferencja jest adresowana do wszystkich, którzy na co dzień zajmują się kwestiami zapachowymi w eksploatacji obiektów gospodarki wodno-ściekowej, osadowej oraz odpadowej.

W ramach konferencji będzie też można odwiedzić nowoczesną oczyszczalnię ścieków w Jędrychówku, kompleksowo zmodernizowaną i rozbudowaną w latach 2014-2015.

Międzynarodowa Konferencja Skuteczne zarządzanie odorami w gospodarce komunalnej odbędzie się w dniach 6-8 marca 2018 w Iławie.

Ustawa antyodorowa. Czy przepisy pozwolą zawalczyć z uciążliwościami zapachowymi?

Czytaj więcej

Skomentuj