Na początku czerwca br. uruchomiono pierwszy na Lubelszczyźnie reaktor do przerobu folii na składniki do produkcji paliw. Instalacja znajduje się na terenie firmy Kabex w Parczewie. Jak twierdzą władze spółki, dzięki niej będzie można przerobić 2 tys. ton odpadów rocznie (głównie popularne foliówki i folię ogrodniczą). Instalacja do prowadzenia krakingu składa się z reaktora o pojemności 6 m3, wykonanego ze stali (bez mieszadła), posadowionego na piecu z palnikami i zaopatrzonego w śluzę umożliwiającą ciągłe dozowanie surowca w ilości do 200 kg/h wraz z katalizatorem o symbolu Al+3-10, stanowiącym mieszaninę związków glinu i innych metali, oraz kolumnę zaopatrzoną w dwa skraplacze, pozwalające na zbieranie dwu frakcji ciekłych oraz gazów i zespołu termopar. W skład instalacji wchodzi ponadto chłodnia wentylatorowa i instalacja doprowadzająca azot. Wydajność instalacji wynosi od 200 do 400 l/h węglowodorów ciekłych w temperaturze pokojowej. Dozowanie poliolefin prowadzi się w sposób ciągły w jednakowych ilościach i w prawie równych odstępach czasu. W wyniku krakingu uzyskuje się produkty gazowe i ciekłe o temperaturach na szczycie kolumny od 50 do 200ºC i od 200 do 315ºC. Koszt inwestycji wyniósł 1,6 mln zł. W wyniku procesu uzyskuje się wyroby ciekłe w szerokim zakresie temperatur. Odpowiednio wyselekcjonowane frakcje zkrakowanych węglowodorów mogą być użyte samodzielnie jako paliwa grzewcze lub stanowić ich komponent.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj