Pierwszą nagrodę w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce w kategorii „przestrzeń zielona” otrzymał projekt rewitalizacji zabytkowych fortyfikacji miejskich nad Opływem Motławy- Gdańskie Planty.
W uzasadnieniu nagrody jury konkursowe stwierdziło, że gdański projekt łączy efekty powiązania atrakcyjnego programu rekreacyjnego, z układem o najwyższych walorach kulturowych, wykorzystując równocześnie profesjonalny warsztat konserwacji zabytków. Za Gdańskimi Plantami znalazły się takie przedsięwzięcia, jak Rynek Manufaktury w Łodzi, warszawski Pasaż Wiecha, czy katowickie centrum handlowo- rozrywkowe Silesia City Center. Oceniane były już zagospodarowane przestrzenie publiczne, których jakość zweryfikowana została w trakcie użytkowania przez mieszkańców miast. Z rąk Ministra Budownictwa Andrzeja Aumillera w imieniu Gdańska nagrodę otrzymał dyrektor Wydziału Środowiska Maciej Lorek.
Przypomnijmy, że w ramach realizacji rewitalizacji zabytkowych fortyfikacji miejskich nad Opływem Motławy wyremontowano łącznie 5,2 km nabrzeży na północnym i południowym brzegu Opływu Motławy, wzdłuż których poprowadzono ponad 8 km alejek spacerowo-rowerowych., usunięto dziką roślinność szkodliwą dla zabytków, odtworzono historyczną formę terenu, wykonano nowe nabrzeża ułatwiające dostęp do wody oraz zasadzono setki drzew i krzewów. Na wierzchołkach i płaszczyznach szańców zlokalizowano place wypoczynkowe i punkty widokowe.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj