Przesypownie odpadów otwarto 25 października br. w Szczecinie. Zlokalizowana na Tamie Pomorzańskiej stacja zajmuje 12.600 m². Powierzchnia hali wynosi 1.520 m² a jej kubatura 18.134 m³. Wyposażona jest w dwie wagi samochodowe, brodzik do dezynfekcji kół pojazdów oraz zaplecze sanitarne i garażowo-magazynowe. Powietrze usuwane na zewnątrz poddane będzie deodoryzacji. Hala odizolowana jest geomembramą od podłoża. Dzieli się na dwie części rozładunkową i załadunkową. W ciągu doby będzie tam można przeładować do 600 ton odpadów (więcej w grudniowym PK).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj