SITA Północ będzie przez cztery lata wywozić odpady komunalne produkowane przez mieszkańców Gdańska. To decyzja Zarządu Dróg i Zieleni po otwarciu oraz przeanalizowaniu ofert złożonych w przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych.

Do przetargu stanęły łącznie cztery firmy. Oprócz dotychczasowych wykonawców (SITA Północ oraz Remondis) były to: Przedsiębiorstwo Usług komunalnych Starkom ze Starogardu Gdańskiego oraz Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych Sanipor  z Gdyni.

Wybór ofert nie oznacza jeszcze zakończenia postępowania. Skończy je podpisanie umowy na świadczenie usług. Musi się to stać – zgodnie z prawem – do 27 lipca. Jeśli umowy zostaną podpisane, to przekazywanie sektorów będzie odbywać się stopniowo.

– Przypomnę, zdecydowano iż dotychczasowe umowy będą wygasały w różnych terminach – dwie pod koniec września, dwie pod koniec października i dwie pod koniec listopada. Wszystko po to, żeby wygrana firma miała czas na wprowadzenie oczekiwanych przez Miasto zmian w funkcjonowaniu w poszczególnych sektorach. Chcemy bowiem, żeby zmiany, których wprowadzenia zażyczyliśmy sobie od wykonawcy, zostały wprowadzone płynnie i nie powodowały jakichkolwiek zawirowań dla mieszkańców – wyjaśnia zastępca prezydenta Gdańska, Piotr Grzelak. – Nowością w tym przetargu jest przede wszystkim obowiązek segregacji szkła i tym samym konieczność dostarczenia przez firmy wywozowe odpowiednich pojemników do jego zbierania w gospodarstwach indywidualnych (worki) i we wspólnotach (pojemniki plastikowe) – zaznacza Grzelak.

Nowości w tym przetargu jest zresztą więcej. – Dzięki zdobytym w ciągu ostatnich lat doświadczeniom, wprowadziliśmy do kryteriów tego postępowania między innymi zapisy, które według nas pozwolą Miastu znacznie podnieść jakość świadczonych przez wykonawców usług – mówi zastępca prezydenta Gdańska. – I tak, wykonawca musi zagwarantować tzw. specjalne brygady awaryjne, które natychmiast reagować będą na sytuacje nieprzewidziane. Będą też częstsze wywozy śmieci oraz częstsze mycie pojemników na odpady. Wykonawcy będą również musieli zapewnić większą liczbę zróżnicowanych gabarytowo pojazdów i samochody do wywozu odpadów szklanych. Chodzi o to, żeby odpady można było odebrać nawet z trudno dostępnych miejsc. Chcemy też skuteczniej, niż dotychczas docierać z informacjami do mieszkańców – tak więc na przykład wykonawcy na tydzień przez terminem wywozu odpadów wielkogabarytowych będą mieli obowiązek zawiadomić o tym mieszkańców domów jednorodzinnych – dodaje Grzelak.

źródło: gdansk.pl

Czytaj więcej

Skomentuj