Jaworzno z rozpędem zabrało się za realizację projektu modernizacji i rozbudowy kanalizacji, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Rozpisywane są kolejne przetargi i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w sierpniu rozpoczną się pierwsze roboty budowlane.

18 kwietnia 2011 r. MPWiK Jaworzno podpisało umowę z firmą  Tractebel Engineering S. A. na prowadzenie asysty technicznej podczas realizacji unijnego projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I”.

Firma będzie doradzać Jednostce Realizującej Projekt oraz Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu (MAO) w zarządzaniu projektem i we wszelkich zobowiązaniach wobec interesariuszy projektu, a także w kontaktach z Unią Europejską, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadaniem firmy będzie wspieranie rozwiązywania trudnych zagadnień i sytuacji, mogących pojawić się w trakcie realizacji Projektu. Wykonawca odpowiedzialny będzie także za organizację szkoleń w kwestiach technicznych, finansowo-księgowych i organizacyjnych dla wszystkich pracowników związanych w obsługą Projektu. Umowa ma wartość 245 900 zł netto.

Kolejny, ogłoszony już, przetarg dotyczy realizacji Kontraktu 3. Obejmuje on budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlach Pieczyska i Ciężkowice. Otwarcie ofert zaplanowano na 23 maja 2011 roku. Jeśli prace Komisji Przetargowej będą przebiegały pomyślnie, roboty budowlane dla tego kontraktu  mogą rozpocząć się we wrześniu. Następne przetargi są w przygotowaniu i będą sukcesywnie ogłaszane. Najbliższy przetarg na Kontrakt 2, obejmujący budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Góra Piasku i osiedlu Długoszyn, rozpisany zostanie najprawdopodobniej w maju. Ostatni z przetargów na wykonanie Kontraktu 4, dotyczącego budowy Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu „Piaskownia” w Jaworznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ogłoszony zostanie w lipcu.

Jak informuje Rafał Kiljanek, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, w połowie maja zostanie podpisana kolejna umowa, m.in. na Inżyniera Kontraktu, który współpracować będzie z MPWiK'iem do końca realizacji zaplanowanych robót. – Przy obecnym postępie prac nad Projektem, możemy założyć, że w drugiej połowie roku wszystkie Kontrakty będą już w trakcie realizacji. Na realizację całego Projektu mamy czas do marca 2014 roku, ale planowana przez nas data zakończenia robót przypada na koniec 2013 roku – mówi Rafał Kiljanek.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj