Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Warszawie unieważniło przetarg na przedsięwzięcia związane z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków Czajka. Przyczyną takiej decyzji były błędy w ofertach oraz zbyt wygórowane stawki za zrealizowanie wskazanych w specyfikacji robót (trzy razy więcej niż przewidywano). Na wykonanie inwestycji MPWiK ma czas do końca 2010 r. – w przeciwnym razie straci całe unijne dofinansowanie, jakie uzyskało na budowę oczyszczalni (248 mln euro).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj