Przez Polski Ład budżety samorządowe zostaną uszczuplone o kolejne 10-11 mld zł, czyli ok. 20% obecnych dochodów z tego tytułu – alarmują skarbnicy Unii Metropolii Polskich.

Dyskusja skarbników UMP na temat programu Polski Ład była ukierunkowana na wpływ zaproponowanych rozwiązań na budżety naszych miast, wpływu na jakość życia naszych mieszkańców i całego podsektora finansów publicznych – finansów samorządowych.

Przedstawiciele UMP zapewniają, że nie negują potrzeby wprowadzenia subwencji rozwojowej, o którą apelujemy od lat. Uważamy ją za dobre rozwiązanie dla finansów publicznych – jako dodatkowe źródło wspierania inwestycji samorządowych. Subwencja ta nie może zastąpić dochodów bieżących samorządów, z których finansowane są zadania o charakterze bieżącym (pensje dla nauczycieli, utrzymanie i remonty dróg).

Do realizacji zadań obligatoryjnych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem wspólnot lokalnych UMP uważa wypracowanie mechanizmu rekompensaty ubytku w dochodach bieżących. Proponuje, by ten ubytek został zrekompensowany poprzez zwiększenie udziału w podatku PIT o 11,91% (dla gmin o 9,1%, powiatów o 2,44%, miast na prawach powiatu o 11,53%, województw o 0,38%).

Skarbnicy UMP uważają również, że niezbędne jest zawieszenie reguł limitacji długu z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych co najmniej do końca 2023 r.

Jak stwierdzają skarbnicy metropolii UMP nie otrzymała od rządu informacji na temat wpływu zaproponowanych rozwiązań budżety dużych miast, „pomimo prośby skierowanej do Premiera RP w dniu 18 maja br. i do Ministra Finansów o udostępnienie informacji o skutkach zaproponowanych rozwiązań”.

„Według szacunków przedstawionych w mediach przez przedstawicieli resortu finansów budżety samorządowe zostaną uszczuplone o kolejne 10-11 mld zł (ok. 20% obecnych dochodów z tego tytułu), dla Miast UMP oznacza to ubytek ok. 3,2 mld zł” – alarmują . „Udział w podatku od osób fizycznych stanowi dla jednostek samorządu terytorial­nego naj­większe źródło dochodów własnych, służące finansowaniu zadań związanych z oświatą i edukacją, kulturą, utrzymaniem i remontem dróg oraz komu­nikacja publiczną (głównie wydatki bieżące). Ubytek ma być zniwelowany nową subwencją dla samorządów na cele inwestycyjne (wydatki majątkowe). Subwencja ma pełnić rolę zryczałtowanej rekompensaty wpłacanego podatku VAT z tytułu zrealizowanych przez JST inwestycji na cele publiczne. Nie znamy szczegółowych założeń projektu oraz prognozowanych kwot wsparcia samorządów” – podkreślają przedstawiciele UMP.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. PiS sukcesywnie niszczy samorządność. Bo w demokracji (a ostoją demokracji jest społeczność lokalna) nie można być władcą absolutnym (o czym marzy Jarosław)!

Skomentuj