Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Zadaniowego, który ma przygotować zakres i harmonogram realizacji zadań towarzyszących budowie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w krakowskiej Nowej Hucie.

– Po wykonaniu olbrzymiej pracy, obecnie 98 proc. pozycji wytypowanych przez Radę Dzielnicy XVIII jest uzgodnionych. Do omówienia pozostaje jeszcze tematyka planów miejscowych dla Nowej Huty oraz kwestia świetlicy środowiskowej w Pleszewie – poinformował po spotkaniu Tadeusz Trzmiel, zastępca prezydenta Krakowa.

Zdecydowana większość z proponowanych przez Dzielnicę XVIII inwestycji miałaby zostać zrealizowana już w latach 2010-2011. Jednak prace nad niektórymi z nich rozpoczną się jeszcze w tym roku. Mowa o budowie kanalizacji m.in. w rejonie ulic Kopaniec, Bardosa, Powiatowa, Na Niwach i boczne, Zagłoby, Odmętowej, Ziarnkowej, Jeżynowej, Chałupki, a także w Branicach i Przylasku Rusieckim, wprowadzeniu zakazu przejazdu samochodów ciężarowych powyżej 16 t przez Plac Centralny. Ponadto w 2009 roku rozpocznie się przebudowa placu Ożańskiego oraz remonty rowów przy wybranych drogach na terenie osiedli Lesisko i Mogiła. Zostaną zaaranżowane i doposażone ogródki jordanowskie na osiedlach Chałupki, Wróżenice i Pleszów. W 2009 r. planowana jest również modernizacja lub remonty nawierzchni m. in. ulic: Jeziorko, Wyciąska, Rumiankowa, Bardosa, Kępska, Powiatowa, Na Niwach, Kopaniec oraz utwardzenie ulic Opata Salwińskiego i Żaglowa Boczna, poza tym oświetlenie przy ul. Jeżynowej; budowa miejsc parkingowych na ul. Jana Pawła II od ul. Biskupa Padniewskiego do Placu Centralnego, remont chodnika przy alei Jana Pawła II.; rewitalizacja Przylasku Rusieckiego, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 na os. Kolorowym. W tym roku ma powstać również sygnalizacja świetlna na ulicy Klasztornej, przed wejściem do klasztoru oo. Cystersów. Zostanie przeprowadzony remont skrzyżowania ul. Klasztornej z ul. Jana Pawła II wraz z przeprogramowaniem jego sygnalizacji.

Już teraz ruszyły przygotowania do kompleksowej modernizacji ulicy Igołomskiej. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu rozpisał przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę tej arterii, na odcinku od ulicy Jeżynowej do granic Krakowa. Dokumentacja projektowa ma być gotowa do końca roku. Jej wykonawca ma też złożyć kompletny wniosek o pozwolenie na budowę dla tego zadania. Przypomnijmy, z uwagi na przedłużające się procedury oraz zmiany przepisów prawa, rozbudowa ulicy Igołomskiej wypadła z listy projektów, które mogą zyskać dofinansowanie z funduszy unijnych. Miasto nie rezygnuje z tej ważnej dla Krakowa, a szczególnie dla mieszkańców Nowej Huty inwestycji. „Obecnie trwają poszukiwania zewnętrznego finansowania przebudowy. Jesteśmy zdeterminowani, by inwestycję przeprowadzić” zapewnia Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Krakowa.

Wiele zadań będzie związanych z realizacją samego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. Chodzi tu m.in. o budowę sieci umożliwiającej mieszkańcom nieruchomości położonych w obrębie zakładu dostawę energii cieplnej ze spalarni oraz objęcie ich programem specjalnych stawek za wywóz odpadów. W ramach inwestycji ZTPO powstanie również Centrum Edukacji, który będzie pełnił funkcje informacyjno-edukacyjne.

W skład zespołu powołanego przez prezydenta Krakowa wchodzą: wiceprezydent Tadeusz Trzmiel, dyrektorzy i prezesi jednostek miejskich: Marek Jaglarz z Krakowskiego Holdingu Komunalnego, Ryszard Langer z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Joanna Niedziałkowska z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Krzysztof Kowal z Zarządu Infrastruktury Sportowej oraz ośmiu radnych Dzielnicy XVIII: Miłosława Ciężak, Irena Matras-Lech, Alicja Pęgiel, Wiesława Zboroch, Józef Krężołek, przewodniczący RD Edward Porębski, Wojciech Ruśniak, Tomasz Urynowicz.

Zadaniem zespołu jest przedstawienie propozycji, harmonogramu realizacji oraz zabezpieczenia finansowego dla około 50 zadań, które mają towarzyszyć budowie eko-spalarni przy ulicy Giedroycia. Radni przedstawili listę zadań towarzyszących, opiniując pozytywnie lokalizację zakładu w Nowej Hucie.

Prace Zespołu Zadaniowego zakończą się 30 kwietnia. Wtedy też poznamy ostateczną listę zadań wraz z harmonogramem, a także projekt umowy społecznej w sprawie budowy spalarni. Ostatecznie decyzję w sprawie realizacji zadań towarzyszących budowie spalarni podejmie Prezydent oraz Rada Miasta Krakowa.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj