Łącznie 14 projektów Regionalnych Programów Operacyjnych zyskało już akceptację na szczeblu krajowym. Cztery spośród nich (województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego) zostały wysłane do Komisji Europejskiej. Pozostałych 10 (województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego) powinno wkrótce poprzez system informatyczny SFC 2007 dotrzeć do Brukseli. KE ma 10 dni od ich otrzymania na potwierdzenie zgodności programów z wymogami formalnymi. Po pisemnym potwierdzeniu tej zgodności rozpoczną się negocjacje pomiędzy stroną polską a KE. Gdy dobiegną one końca, zarządy województw uchwalą RPO, a Rada Ministrów przyjmie uchwały o zakresie i warunkach dofinansowania Programów środkami z budżetu państwa i ze źródeł zagranicznych. Uchwały te będą podstawą do zawarcia kontraktów wojewódzkich. W najbliższym czasie Rada Ministrów rozpatrzy projekty RPO województw: pomorskiego i świętokrzyskiego.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj