Mieszkańcy Jaworzna podłączający się do kanalizacji mają szansę na uzyskanie dotacji w wysokości do 95 procent poniesionych kosztów. Wystarczy tylko do końca stycznia 2012 roku podpisać umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji na budowę przyłącza.

Wszyscy właściciele nieruchomości położonych na obszarze objętym projektem kanalizacyjnym "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno – faza I", mogą liczyć na zwrot poniesionych kosztów budowy przyłącza w wysokości 50 proc., jednak nie więcej niż 2 tys. zł. Ten system wsparcia ruszy już początkiem 2012 roku.

Jednak istnieje szansa na zwiększenie powyższej bezzwrotnej dotacji. Do piątku, 9 grudnia każdy z mieszkańców osiedla Góra Piasku, Długoszyn, Pieczyska, Ciężkowice otrzyma wzór umowy, której podpisanie daje szansę Spółce wodociągowej, na wystartowanie w konkursie o pozyskanie dla mieszkańców dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o zwrot poniesionych kosztów przyłącza w wysokości 45 proc.

– Łącząc dotację z Urzędu Miejskiego oraz NFOŚiGW mieszkaniec będzie mógł uzyskać zwrot kosztów przyłączenia się do kanalizacji w wysokości do 95 proc., a tym samym wykonać przyłącze za niespełna 5 proc. jego wartości – wyjaśnia Józef Natonek, prezes MPWiK.

Wystarczy otrzymaną i podpisaną umowę złożyć do 31 stycznia 2012 r. w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie MPWiK przy ul. Św. Wojciecha 34 w Jaworznie, codziennie w godzinach 7:00-15:00, w czwartki 7:00-17:00.

UWAGA: Uzyskanie 45 proc. dotacji z NFOŚiGW uzależnione jest od podpisania w terminie do 31 stycznia 2012 r. kolportowanej umowy z MPWiK oraz przyznania dofinansowania przez NFOŚiGW. MPWiK zobowiązuje się do wystartowania w konkursie organizowanym przez NFOŚiGW w przypadku podpisania min. 300 umów. Przekroczenie terminu lub też nie zawarcie przedmiotowej umowy jest jednoznaczne z pozbawieniem się przez mieszkańca szansy na tak wysoką dotację. 

źródło: jaworzno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj