1 / 6

Prawie 10 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych trafiło w 2012 r. na składowiska w całej Europie. 8,9 mln poddano odzyskowi, a 6,6 mln recyklingowi. To nadal mało, jak wskazywali uczestnicy 12. międzynarodowej konferencji „Recykling i odzysk tworzyw sztucznych IdentiPlast” w Rzymie.

Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji IdentiPlast, która odbyła się 29 i 30 kwietnia, były odpady z tworzyw sztucznych jako kluczowy element gospodarki o obiegu zamkniętym. Otwarcia konferencji dokonali Daniele Ferrari – prezes PlasticsEurope Italy, Alessandro Bratti -przewodniczący Parliamentary Inquiry Commission on Waste Cycle oraz Roberto De Santis – prezes Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI).

Zgromadzonych przywitał również w swojej wideoprezentacji Gian Luca Galletti, minister środowiska Włoch, który zaznaczył, że idealny model gospodarki odpadami to taki, w którym uzyska się najlepsze rezultaty dla środowiska.

Profesor Helmut Maurer (Waste Management & Recycling Unit, DG Environment) z Komisji Europejskiej przybliżył uczestnikom termin „circular economy”, któremu poświęcony był jeden z paneli konferencji. – Powinniśmy skupić się na implementacji przepisów. Musimy mieć odpowiednie podejście w przepisach, by skutecznie pobudzać inwestycje w zielonej gospodarce i tworzyć miejsca pracy. Należy również skupić się na produkcie, zamknąć jego cykl, aby zmierzać w kierunku zrównoważonej gospodarki – podkreślał Maurer. Ponadto zaznaczył, że przebiega to zbyt wolno, a gdzie nie spojrzeć wszędzie widzi podawanie kłamstw na papierze, czy to w sprawozdaniach, czy w uzyskiwanych poziomach odzysku i recyklingu. – Będziemy ekologiczni czy zginiemy? Oto wybór przyszłości. – perorował profesor Helmut Maurer. Wskazał również, że spalanie odpadów nie jest preferowane przez KE, a przede wszystkim recykling.

– Pomimo obostrzeń w unijnym prawie oraz wysokich poziomów odzysku i recyklingu, w Europie nadal zbyt duża część odpadów trafia na składowiska – mówił Helmut Schmitz z Der Grune Punkt. Stąd prowadzi się wiele dyskusji nad gospodarką o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) w biznesie, kolejnym wzrostem poziomów recyklingu, zbiórką i kosztami środowiskowymi. Wizję circular economy, wg Schmitza, odzwierciedla zdanie wypowiedziane przez Jonathana Swifta – „Wizja to sztuka widzenia tego, co dla innych jest niewidzialne”.

[poll id=”7″]

W tym kontekście omawiano rozszerzoną odpowiedzialność producenta EPR (extended producer responsibility). W dużej mierze zależy to od konsumentów, gdyż, jak wskazywała Virginia Janssen – dyrektor EUROPAN, to ich wybór i akceptacja decydują o wyborze opakowania. Przemysł opakowaniowy może wykorzystywać surowce wtórne, jednakże podstawową komercyjną rolą opakowań jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw i jakości produktów. Janssen apelowała o wzmocnienie ram prawnych UE dla rozszerzonej odpowiedzialności producenta w kwestii zużytych opakowań.

Ponadto, podczas konferencji IdentiPlast 2015 wskazywano także na duże uzależnienie niektórych państw od ropy i gazu z Rosji. A potencjał paliwowy jest  też przecież w odpadach i recyklingu, dzięki któremu można zatrzymać „uciekające”’ surowce. Ferdynand Kleppmann, prezes Confederation of Europe Waste-to-Energy Plants (CEWEP), stwierdził, że nie rozumie jak UE może akceptować składowiska aż do 2030 r. Pytał, jak bogate kraje mogą dopuścić do takiej formy zagospodarowywania odpadów.

Podczas konferencji prelegenci dzielili się najlepszymi praktykami w zakresie zbierania, sortowania, odzysku i recyklingu odpadów z odzysku, recyklingu czy ograniczenia odpadów. Spotkanie służyło wymianie doświadczeń, która doprowadza do tego, by odpady z tworzyw sztucznych były w stu procentach wykorzystywane. Warto jednak pamiętać, że u podstaw gospodarki odpadami leży świadomość ekologiczna społeczeństwa, kształtowana w wielu krajach przez kilkadziesiąt lat, co przynosi efekty w postaci wysokich poziomów zbierania, odzysku i recyklingu.

Konferencja IdentiPlast zorganizowana została wspólnie przez stowarzyszenie PlasticsEurope, Amerykańską Radę ds. Przemysłu Chemicznego (ACC), japoński Instytut Gospodarki Odpadami z Tworzyw Sztucznych (PWMI) oraz Kanadyjskie Stowarzyszenie Przemysłu Tworzyw Sztucznych (CPIA) przy współpracy stowarzyszenia EPRO (European Association of Plastics Recycling and Recovery).

Krzesło z recyklingu

Corocznie podczas konferencji IdentiPlast Europejskie Stowarzyszenie Recyklingu Tworzyw Sztucznych EPRO wręcza nagrodę w organizowanym przez siebie konkursie na wyroby z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. EPRO przedstawiło trzy nominacje, a produkt musiał spełniać kilka kryteriów, m.in. zawierać prokonsumenckie/poprzemysłowe tworzywa sztuczne z recyklingu, być dostępny na rynku europejskim od 2011 r., musiał być przeznaczony dla biznesu lub na rynek konsumencki i być wyprodukowany w Europie. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zagłosowania na jedną z propozycji. Wygrało krzesło Capisco norweskiej firmy HÅG Scandinavian Business Seating. Do jego produkcji użyto w 50% materiałów z recyklingu, o małym śladzie węglowym (45 kg na sztukę). Wszystkie elementy mogą być poddane ponownemu recyklingowi.

Czytaj więcej

Skomentuj