1 / 18

Na jakie inwestycje można uzyskać dofinansowanie? Czy biogazownie zdominują polski rynek odnawialnych źródeł energii? Na które nowe przepisy trzeba zwrócić szczególną uwagę? Podczas konferencji miesięcznika “Energia i Recykling” na targach Greenpower 2019 w Poznaniu rozmawiano o nowych perspektywach dla OZE w Polsce.

O finansowaniu inwestycji w odnawialne źródła energii mówił Łukasz Dranikowski, doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Prelegent poinformował, że środki unijne na lata 2014-2020 są już na wyczerpaniu. Cały czas można jednak korzystać ze wsparcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (środki krajowe) w wysokości do 85 proc. kosztów inwestycji.

Trwają dwa ostatnie konkursy w perspektywie 2014-2020 POiŚ, w których można zdobyć wsparcie na kogenerację i ciepłownictwo. Z kolei ze środków krajowych wspierana jest m.in. termomodernizacja w programie budownictwa energooszczędnego (dotacje i pożyczki). NFOŚiGW połączyło też kilka programów w jeden – Energia Plus o budżecie 4 mld zł. Pieniądze na odnawialne źródła energii można również uzyskać z programów lokalnych WFOŚiGW czy programu “Czyste Powietrze” – zauważył Łukasz Dranikowski.

Gospodarka odpadami. Koronawirus to tylko jeden z naszych problemów

Potencjał w biogazie

Inwestycje w zieloną energię pozwalają ograniczyć niską emisję. O ich pozytywnym wpływie na środowisko na przykładzie wykorzystania biogazu mówił Andrzej Bobrowski, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W przypadku rolnictwa dobrym sposobem zagospodarowania odpadów są biogazownie wytwarzające ciepło czy nawóz. Ciepłociąg zasilany instalacją o mocy 500 kW może ogrzać domy nawet czterdziestu rodzin.

Duży potencjał pod kątem produkcji biogazu mają też osady ściekowe. Tym bardziej, że od 2016 r. obowiązuje zakaz ich składowania. O biogazowniach tego typu i możliwościach ich wsparcia przez certyfikaty, system taryf gwarantowanych FIT (feed-in-tariff), system dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium) czy system aukcyjny mówił Michał Maśliński z kancelarii SMM Legal.

Więcej na temat biogazowni w Polsce powiedziała Sylwia Koch-Kopyszko reprezentująca Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki instalacji biogazowych w Polsce jest już ponad 300. Są one ważnym elementem Polityki energetycznej Polski do 2040 r. – Największy potencjał drzemie w osadach ściekowych, odpadach przemysłowych i odpadach komunalnych – poinformowała prelegentka.

Nowe przepisy o OZE

W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt nowelizacji ustawy o OZE. Procedowane są także rozporządzenia dotyczące energii z OZE sprzedawanej na aukcjach, o czym poinformował Marcin Trupkiewicz z kancelarii BTK Legal.

Nowelizacja ustawy o OZE precyzuje m.in. kwestie sprzedaży energii w ramach FIT i FIP oraz aukcji OZE.

W dalszej części spotkania mówiono także o perspektywach dla fotowoltaiki po nowelizacji ustawy o OZE (Joanna Tabaka, T&T Proenergy), klastrach energii (Barbara Adamska, ADM Poland) czy magazynowaniu energii (Ewelina Łuczak-Sosińska, kancelaria Piszcz i Wspólnicy).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

2 Komentarze

  1. Super, że coraz częściej organizuje się takie konferencje i można się dzielić wiedzą z zakresu OZE. Dla zainteresowanych tematem polecam poczytać zasady spisane przez Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego, przy wsparciu Europejskiego Instytutu Miedzi dotyczące zrównoważonej polityki energetycznej, w tym PEP 2040

Skomentuj