1 / 2

Zespół budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Lipskiej w Krakowie wyróżniony został w programie „Ciepło dla Krakowa”. To kolejna edycja nagrody dla najbardziej efektywnej energetycznie krakowskiej inwestycji mieszkaniowej, której pomysłodawcą i fundatorem są prtzedsiębiorstwa wytwarzające ciepło w wysokosprawnej kogeneracji i dostarczające je do odbiorców poprzez miejską sieć ciepłowniczą na terenie stolicy Małopolski.

Efektywność energetyczna to jedno z najważniejszych narzędzi realizacji obecnej polityki energetyczno-klimatycznej w Europie. Coraz więcej mieszkańców zwraca uwagę na rozwiązania sprzyjające efektywności energetycznej mieszkań. Dlatego też partnerzy programu „Ciepło dla Krakowa”, którzy produkują ciepło w wysokosprawnej kogeneracji i dostarczają je do odbiorców poprzez miejską sieć ciepłowniczą na terenie Krakowa i Skawiny, po raz kolejny ufundowali nagrodę za zastosowanie najlepszych rozwiązań w tym zakresie w inwestycji mieszkaniowej w stolicy Małopolski.

Jury konkursowe, w skład którego weszło siedmiu niezależnych ekspertów dokonało oceny zgłoszonych do konkursu budynków. Kryteria oceny uwzględniały: poziom zapotrzebowania na energię użytkową, efektywność instalacji wewnętrznych, udział odnawialnych źródeł energii, emisję gazów cieplarnianych, posiadane certyfikaty oraz innowacyjność. Ostatecznie statuetkę przyznano deweloperowi Bryksy M2 za rozwiązania zastosowane w zespole budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Lipskiej 4-6 w Krakowie.

– Nierozerwalnie z inteligentnymi, zrównoważonymi energetycznie miastami związane jest zrównoważone, energooszczędne budownictwo. Warunek ten spełniają inwestycje mieszkaniowe z optymalnie zaprojektowanym procesem dystrybucji energii i maksymalnym wykorzystaniem energii pochodzącej z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych oraz ze źródeł odnawialnych, takich jak słońce, wiatr czy ziemia. Coraz więcej widzimy takich rozwiązań, które chronią środowisko, a przy okazji również budżety mieszkańców. Dobrym przykładem efektywnego energetycznie budownictwa jest zwycięski zespół budynków firmy Bryksy M2 – powiedziała dr Małgorzata Fedorczak-Cisak, dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego.

Krakowski rynek ciepła jest unikalny w skali całego kraju, ponieważ funkcjonuje na nim trzech niezależnych producentów ciepła i jeden dystrybutor. Od lat w ramach marki „Ciepło dla Krakowa” realizowane są programy, które pozwalają na zwiększenie dostępności ciepła sieciowego oraz podniesienie komfortu i poprawę bezpieczeństwa życia mieszkańców Krakowa i Skawiny.

Czytaj więcej

Skomentuj