Minister Środowiska, prof. Jan Szyszko przyznał tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” realizatorom 11 najlepszych przedsięwzięć służących ochronie środowiska. Ten prestiżowy tytuł przyznawany od 1997 roku stał się ważnym elementem promocji a także zachętą dla kolejnych polskich firm i samorządów do redukcji emisji zanieczyszczeń, oszczędności energii, zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych, ochrony przyrody.

Zadaniem Konkursu jest upowszechnianie pozytywnych wzorców i metod osiągania sukcesów gospodarczych dzięki działaniom na polu ochrony środowiska. Konkurs to także promocja i budowanie prestiżu polskiej ochrony środowiska. Tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” jest uhonorowaniem tych wszystkich, którzy przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naszego kraju i jakości życia jego mieszkańców.

W tegorocznej edycji do Konkursu, przystąpiło 131 jednostek. O ten prestiżowy tytuł ubiegały się 73 gminy, związki gmin i powiaty oraz 58 przedsiębiorstw. Do wizytacji, które stanowiły końcowy etap oceny Rada Programowa wybrała 26 przedsięwzięć. Realizatorów 11 z nich Minister Środowiska uhonorował tytułem „Lidera Polskiej Ekologii 2007”. Przyznał również 12 wyróżnień.Tytuł „Lidera Polskiej Ekologii 2007”otrzymali:

KATEGORIA JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Podkategoria GMINA MIEJSKA:
• Gmina Wągrowiec, woj. Wielkopolskie – za Kompleksowe działania proekologiczne zrealizowane przez gminę miejską Wągrowiec

• Gmina Lubań, woj. Dolnośląskie – za Działania Gminy Miejskiej Lubań na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej

Podkategoria GMINA MIEJSKO-WIEJSKA
• Gmina Police, woj. Zachodniopomorskie – za Kompleksowe działania Gminy Police w dziedzinie ochrony środowiska

Podkategoria GMINA WIEJSKA:
• Gmina Warta Bolesławiecka, woj. Dolnośląskie – za Kompleksowe działania proekologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Warta Bolesławiecka

Podkategoria ZWIĄZEK GMIN
tytułu nie przyznano

Podkategoria POWIAT
• Powiat Bełchatowski, woj. Łódzkie – za Gospodarkę odpadami i działania minimalizujące zagrożenia dla środowiska i mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego

KATEGORIA PRZEDSIĘBIORSTWO
Podkategoria PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE
• HMS Sp. z o.o., Niepołomice, woj. Małopolskie – za Budowę i rozbudowę nowego zakładu produkcji krat pomostowych HMS w Niepołomicach

Podkategoria PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE
• Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Kraków, woj. Małopolskie – za Gospodarkęodpadami komunalnymi
• Leśny Bank Genów Kostrzyca, Miłków, woj. Dolnośląskie – za Ochronę bioróżnorodności i leśnych zasobów genowych

KATEGORIA WYRÓB
Podkategoria PRODUKTY
•ORLEN OIL Sp. z o. o., Kraków, woj. Małopolskie – za Oleje ORLEN OIL z brandem Platinum do
silników spełniających wymagania EURO 4

Podkategoria TECHNOLOGIE
• Nadleśnictwo Łomża, woj. Podlaskie – za Przywrócenie funkcji przyrodniczo-leśnej byłego poligonu
"Czerwony Bór" w Nadleśnictwie Łomża
• Biuro Projektów "KOKSOPROJEKT" Sp. z o.o., Zabrze, woj. Śląskie – za Nowoczesną baterię koksowniczą wyposażoną w innowacyjne i ekologicznie skuteczne rozwiązania

Podkategoria URZĄDZENIA
tytutłu nie przyznano

źródło: Ministerstwo Środowiska

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj