W Łodzi od początku kwietnia przy miejskiej sortowni położonej przy ul. Zamiejskiej 1 zaczyna działać Punkt Dobrowolnego Dostarczania Odpadów (PDDO). Jest to miejsce, w którym mieszkańcy Łodzi mogą bezpłatnie oddać odpady niebezpieczne i sprawiające kłopot w zagospodarowaniu.

Do Punktu można dostarczać takie odpady jak:
– elektrośmieci (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
– lampy rtęciowe, fluorescencyjne
– urządzenia zawierające freony
– baterie i akumulatory
– opakowania po farbach, klejach, żywicach
– opony
– odpady wielkogabarytowe (meble)
– odpady drewna, szkła, tworzyw sztucznych

PDDO jest czynne w poniedziałek-piątek w godzinach 8–17 oraz w sobotę w godzinach 8–12.

Punkt nie będzie przyjmował zwykłych odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych oraz odpadów poremontowych (gruz, styropian).

PDDO jest inwestycją Miasta Łodzi – Wydziału Gospodarki Komunalnej, zarządzaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. Podobne punkty funkcjonują w miastach europejskich oraz niektórych miastach w Polsce.

źródło: czystemiasto.uml.lodz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj