20 kwietnia nastąpiło oficjalne oddanie do użytku Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych, który powstał przy Zakładzie Gospodarki Odpadami w Witaszyczkach koło Jarocina.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych od kilku lat cieszy się w gminie Jarocin sporym zainteresowaniem. W tym roku Gratowóz będzie odbierał problemowe śmieci tylko wśród klientów, którzy mają podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych z ZGO Nova. Punkt Zbiórki Odpadów Problemowych, tzw. Gratowisko, został utworzony zmyślą o mieszkańcach gminy Jarocin, którzy takiej umowy nie zawarli. Tutaj za niewielką opłatą lub w niektórych przypadkach nawet za darmo można zostawić odpady problemowe.

"Gratowisko", które powstało przy miejskim składowisku odpadów, to pierwsza tego typu inwestycja w południowej Wielkopolsce. – Nasz nowoczesny punkt spełnia wszystkie unijne kryteria – mówi Mariusz Małynicz, prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami. Koszt budowy punktu gromadzenia odpadów problemowych przy miejskim składowisku wyniósł 230 tys. zł netto. Zakład Gospodarki Odpadami wydał na ten cel 45 tys. zł, bowiem na realizację tej inwestycji otrzymał pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. – Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 185 tys. zł. To 75% wartości całej inwestycji – informuje Małynicz.

źródło: jarocin.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj