Ministerstwo Środowiska zapowiedziało realizację projektu “Puszcza dla pokoleń”. Dla samorządów, których tereny obejmują Puszczę Białowieską zarezerwowano 35 mln zł na inwestycje ekologiczne w najbliższych latach.

W samej Puszczy, we współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym, powstanie nowoczesne centrum tworzenia i realizacji wieloletnich programów dla rozwoju Puszczy i dla jej mieszkańców. Jego zadaniem będzie określenie konkretnych potrzeb mieszkańców i instytucji, na tej podstawie opracowywanie projektów i pozyskiwanie środków na ich realizację.

Pieniądze na uruchomienie projektu zapewni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w tym i kolejnych latach uruchamia z różnych źródeł ok. 35 mln zł na wsparcie dla tego regionu. Oprócz tych środków, finansowanie projektów będzie oparte o środki unijne (z V osi POIŚ) oraz Funduszu Leśnego. Dodatkowo możliwe do wykorzystania są środki z funduszu Life+, PROW i norweskiego mechanizmu finansowego.

– Jesteśmy pewni, że pieniędzy z różnych źródeł na dobre projekty nie zabraknie. Obecnie problemem jest zbyt niskie wykorzystanie pieniędzy unijnych, szacowane na poziomie 15-20 proc. Naszym celem jest zapewnienie lepszej synergii działań i projektów i wzmocnienie koordynacji prac na miejscu – zapewnia Janusz Zaleski, Główny Konserwator Przyrody.

Działanie centrum będzie skoordynowane z inwestycjami finansowanymi i uruchamianymi w regionie Puszczy Białowieskiej przez Lasy Państwowe, włączone we wspólne resortowe działania na rzecz Puszczy. Wartość działań na terenie gmin Puszczy Białowieskiej opiewa na ponad 17 mln złotych. Obejmują one m.in. modernizację dróg, budowę ścieżek edukacyjnych i infrastruktury turystycznej, np. takiej jak wieże obserwacyjne – w sumie to kilkanaście różnych działań dla Puszczy i mieszkańców.

Minister środowiska Marcin Korolec poinformował także o zatwierdzeniu strategicznego dla wieloletniej ochrony Puszczy dokumentu, czyli Planu Urządzania Lasu. Na jego podstawie przez kolejne 10 lat lasy Państwowe będą realizować działania przyrodnicze na terenie Puszczy Białowieskiej. Plan ten potwierdza, że pozyskanie drewna zostanie utrzymane na zmniejszonym, minimalnym poziomie 48,5 tys. m3 na rok. Dodatkowo, pod pełną ochroną pozostają wszystkie drzewa, których wiek przekracza 100 lat. Żeby powiększyć dostępność surowca opałowego dla mieszkańców, w ramach działania centrum projektów, uruchomiane będą dodatkowe inicjatywy, jak np. plantacje biomasy.

Puszcza Białowieska jest unikatowym w skali świata kompleksem przyrodniczym. To jedyny fragment lasu pierwotnego w Europie zachowany w tak dobrym stanie i jednocześnie jedyny w Polsce Rezerwat UNESCO wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości. Białowieski Park Narodowy (po powiększeniu w 1996 r.) zajmuje ponad 10 tys. ha (w tym prawie 6 tys. ha objęte ochroną ścisłą), co stanowi 16,6 % polskiej części Puszczy Białowieskiej.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj