Fundacja na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL ogłosiła konkurs „Czas na puszkobranie”. Jego celem jest m.in. upowszechnianie wiedzy na temat recyklingu puszek aluminiowych oraz włączenie uczniów do aktywnej edukacji. Przedmiotem konkursu są zdjęcia przedstawiające indywidualne spojrzenie na puszkę aluminiową w kontekście jej zbiórki, odzysku i recyklingu. Konkurs potrwa do połowy listopada 2007 r. Prezentacja nagrodzonych prac i rozdanie nagród odbędzie się 14 grudnia 2007 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj