Od 1 stycznia 2008 r. w Berlinie, Kolonii i Hanowerze, zostały wprowadzone tzw. „zielone strefy”.

Będą one obejmowały obszar centrów miast, a ich granice wyznaczać będą specjalne znaki drogowe, określające jednocześnie rodzaje plakietek uprawniających do wjazdu.

Berlińska „zielona strefa" obejmuje poszerzony obszar centrum miasta w obrębie obwodowej linii kolei miejskiej S-Bahn. Z dokładnym przebiegiem granicy strefy, oraz szczegółową informacją w języku polskim  zapoznać się można na stronie internetowej Berlina: www.berlin.de/umweltzone.

W Hanowerze obszar planowanej „zielonej strefy" wyznaczony jest od wschodu, zachodu i południa przez miejską drogę szybkiego ruchu. Północną granicę strefy tworzy dzielnica Sahlkamp. Kolońska „zielona strefa" rozpościera się po obu brzegach Renu. Jej zachodnią granicę stanowią tory kolejowe, zaś wschodnia część obejmuje częściowo dzielnice Deutz i Mülheim.

Jakimi pojazdami będzie można wjechać do „zielonych stref"?

Prawo wjazdu do „zielonych stref" będą miały jedynie samochody osobowe i ciężarowe oznaczone specjalną czerwoną, żółtą lub zieloną plakietką z wpisanym numerem rejestracyjnym pojazdu. Rodzaj przyznawanej plakietki zależny jest od normy emisji spalin, spełnianej przez te pojazdy.

Samochody z silnikiem wysokoprężnym zostały podzielone na 4 grupy w zależności od szkodliwości dla środowiska.

  • Pojazdy zakwalifikowane do grupy 1 nie mogą otrzymać specjalnej plakietki i tym samym nie będą mogły poruszać się w obrębie „zielonych stref". Dotyczy to pojazdów o normie czystości spalin EURO 1 i starszych.
  • Do grupy 2 zakwalifikowane zostały pojazdy spełniające normę EURO 2 lub EURO 1 – dodatkowo wyposażone w filtr cząstek stałych (sadzy).
  • Do grupy 3 zaliczono pojazdy spełniające normę EURO 3 lub EURO 2 (oraz filtr).
  • Do grupy 4 kwalifikują się pojazdy o normie EURO 4 lub EURO 3 (oraz filtr).

    Wyposażenie silnika wysokoprężnego w filtr cząstek stałych powoduje zmniejszenie emisji pyłów i tym samym możliwość zakwalifikowania do wyższej grupy.

Samochody z silnikiem benzynowym podzielono na dwie grupy: do grupy 1 zaliczone zostały samochody poniżej normy EURO 1, nie posiadające katalizatora spalin, natomiast do grupy 4 – samochody z katalizatorem, spełniające normy EURO 1 do EURO 4.

W Berlinie zakazem wjazdu do strefy objęte są obecnie tylko samochody należące do grupy pierwszej. Docelowo planuje się jednak zaostrzenie kryteriów i od 01.01.2010 r. dostęp do centrum miasta zostanie ograniczony jedynie do samochodów z zieloną plakietką (grupa 4).

źródło: Ambasada RP w Berlinie

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj