Prezydent Raciborza zatwierdził regulamin dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej montażu instalacji solarnych na terenie miasta.

Zarządzenie weszło w życie 2 marca i od tego dnia można składać wnioski. Druki wniosku i regulamin zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz w dziale Załatwianie spraw/ Procedury.

Z dofinansowania mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne. Warunkiem jest aby budynek, w którym będzie montowana instalacja solarna był oddany do użytkowania.

Kwota dofinansowania uzależniona będzie od powierzchni czynnej zainstalowanych kolektorów słonecznych – regulamin przewiduje refundację w wysokości 1 000 zł za 1 metr kwadratowy powierzchni czynnej kolektorów, jednak nie więcej niż 7 000zł.

źródło: raciborz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj