Ministerstwo Środowiska chce zlikwidować Radę do Spraw Zrównoważonego Rozwoju. Rada od kilku lat istniała tylko “na papierze”.

"Konieczność uchylenia przedmiotowego zarządzenia związana jest z faktem, iż Rada do Spraw Zrównoważonego Rozwoju, powołana jako organ opiniodawczodoradczy w sprawach dotyczących zrównoważonego rozwoju, nie spełniła związanych z nią oczekiwań i nie stała się organem integrującym zagadnienia ochrony środowiska, społeczne i ekonomiczne w poszczególnych dziedzinach gospodarki" – czytamy w uzasadnieniu projeku zarządzenia likwidującego Radę.

Zdaniem ministerstwa Rada nie została dostatecznie wyposażona zarówno w zasoby ludzkie jak i zasoby finansowe, co pozwoliłoby na podejmowanie skutecznych działań związanych z gromadzeniem i analizą materiałów, strategii politycznych i ich oddziaływań, budowaniem zaangażowania społeczeństwa tak aby wnosić rzeczywistą wartość w debatę i procesy decyzyjne.

Podjęcie decyzji o formalnej likwidacji Rady wynika również z faktu, iż Rada ta odbyła jedynie dwa spotkania w 2003 r., a następnie po zmianie kadencji nie powołano nowych członków tego organu.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj