Na mocy Zarządzenia nr 9 Prezesa Rady Ministrów z 29 stycznia 2007 r. powołana została Państwowa Rada Gospodarki Przestrzennej. Inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło się 19 marca br. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Podczas spotkania minister Grażyna Gęsicka wręczyła ekspertom nominacje na członków Rady. Jej przewodniczącym został Janusz Mikuła, podsekretarz stanu w MRR. Rada zajmie się opracowaniem „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2032 r.” (ma na to czas do połowy 2008 r.). Będzie ona dokumentem planistycznym, zawierającym zbiór ogólnokrajowych wytycznych i zaleceń planistycznych dla zagospodarowania przestrzennego kraju, które powinny być uwzględniane w planowaniu przestrzennym.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj